Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems dotterbolag Catron Elektronik AB får beställning från Saab AB gällande tillverkning av headset mikrofoner för SK60 flygplanen

13:35 / 17 June 2011 CTT Systems Press release

Ordern kommer att levereras under hösten 2011 och befäster Catron's roll som tillverkare av denna typ av utrustning till Saab.


För ytterligare information: CTT: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 400 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 17 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 11 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.

Show as PDF