Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB får beställning av Martinair för Zonal Drying™ system till B767-300

16:27 / 6 September 2005 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har erhållit en order från Martinair, Holland på Zonal Drying™ System till ett nytt Boeing 767-300 flygplan. Installationen kommer att ske under vintern 2005/2006.

Martinair är en av CTT Systems första kunder och har sedan tidigare installerat Zonal Drying™ System i sina 6st B767. –”Återigen får vi beställning från en av våra tidigare kunder. Detta är självklart ett bevis för att kunderna är nöjda med våra produkter” säger CTTs VD, Torbjörn Johansson.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet kommer både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna att minskas på grund av:

  • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
  • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
  • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.CTTs Zonal Drying™ System kommer att bli standard i Boeings B787 och CTTs befuktare är option på B787 och A380 för besättningarnas viloutrymmen.

För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är standard på Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns bl.a: Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Boeing.

Show as PDF