Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems vald som leverantör till Boeings nya flygplan B787

08:45 / 23 August 2005 CTT Systems Press release

Avtalet med Boeing innebär att CTT’s Zonal Drying™ system kommer att bli standard och installeras på alla B787 flygplan samt att CTT’s befuktare därtill kommer att erbjudas till flygbolag som tillval för cockpit samt besättningens viloutrymmen.

Det potentiella värdet av dagens avtal (inklusive eftermarknad) överstiger 1,9 miljarder svenska kronor beräknat över den förväntade fulla livslängden för flygplanstypen B787 (uppskattat till ungefär 20 års produktion med start 2008 och en livslängd på cirka 20 år för varje flygplan).

Boeing 787 kommer att ha CTT’s Zonal Drying™ system som standard vilket garanterar minimal förekomst av kondens i flygplanskroppen, vilket under flygning resulterar i lägre bränsleförbrukning till följd av lägre vikt och som en följd härav även medför lägre miljöutsläpp. Vidare kommer Boeing att erbjuda CTT’s befuktare som tillval för ökad luftfuktighet i cockpit och besättningens viloutrymmen.

– ”Detta är det i särklass viktigaste avtalet i CTT’s historia. Det är en stor affärsmässig framgång för CTT och vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda som leverantör till Boeing 787.” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson avtalet med Boeing.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet kommer både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna att minskas på grund av:

  • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
  • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
  • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet skadar isoleringen),Utöver detta säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren minskar. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.Boeings 787 ”Dreamliner”, med första leveranser planerade till 2008, är Boeings hittills mest framgångsrika flygplanslanseringsprogram med beställningar uppgående till 257 stycken flygplan från 21 olika flygbolag.Flygplanet tillverkas av framförallt komposit material med lägre vikt, större strukturell styrka samt lägre underhållsbehov jämfört med traditionellt material, vilket bl.a. innebär att luftfuktigheten i kabinen kan höjas vilket tillsammans med större fönster, bättre luftfiltrering och högre kabintryck kommer att öka komforten och välbefinnandet för passagerarna.

För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns: Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair.

Show as PDF