Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB får beställning av Luxair för Zonal Drying™ system till tre B737-700 flygplan

14:10 / 15 July 2005 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har erhållit en order från det Luxemburgska flygbolaget Luxair på Zonal Drying™ System till tre Boeing 737-700 flygplan. Installationen kommer att ske under verksamhetsåret 2005/2006.

”Denna order från Luxair, Luxembourg, är baserad på de ekonomiska och operationella fördelar som uppnås genom att använda Zonal Drying™ systemet. Ordern bekräftar också den ökande medvetenheten om systemet inom flygbranschen” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order. ”Luxair är också en prestigefylld och viktig ny kund eftersom de är en s.k. ”flagcarrier” och har samma typ av flygverksamhet som många andra länders ”flagcarrier”, vilket visar på möjligheten för oss att nå kunder i marknader utanför våra traditionellt starka segment som varit charter och lågprisbolagen”, fortsätter Torbjörn Johansson.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet kommer både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna att minskas på grund av:

  • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
  • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
  • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns: Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair.

Show as PDF