Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Nyemissionen i CTT Systems övertecknad

10:54 / 10 March 2005 CTT Systems Press release

Nyemissionen i CTT Systems AB (publ) övertecknades och tillförde bolaget 17 MSEK före emissionskostnader.

Den, av bolagets två största ägare, utställda garantin för emissionen behövde inte utnyttjas.

Nyemissionen riktade sig till befintliga aktieägare med villkoren 1 ny aktie per tre gamla till emissionskursen 8 SEK. Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 2 127 500 stycken. Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 8 510 000 SEK fördelat på 8 510 000 aktier.

De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsen i början av april 2005. Fram till dess sker handel i BTA (Betalda och Tecknade Aktier).

För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 eller E-Post:

Håkan Gunnarsson, Adm. Chef, CTT Systems AB. Tel 0155-20 59 05 eller E-Post   

Besök även: www.ctt.se 

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns: Lufthansa, SAS, KLM, Swiss, Sterling, Icelandair, Emirates

Show as PDF