Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Air Mauritius utökar beställningen av CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ från 5 till 8 flygplan

10:42 / 28 November 2005 CTT Systems Press release

CTT Systems AB signerade ett letter of intent med Air Mauritius i april avseende installation av Cair™ system i 5 A340-300 flygplan. Nu har parterna omvandlat detta letter of intent till ett leasingavtal där antalet flygplan dessutom har utökats från 5 till 8. Air Mauritius kommer att bli det första flygbolaget i världen som erbjuder sina passagerare ökad komfort genom höjd luftfuktighet i kabinen. Systemen skall installeras under åren 2006 och 2007.

” Som meddelades i april är detta är ett viktigt genombrott för CTT och vårt Cair™ system. Vi är övertygade om att befuktning av första och businessklass kabiner på långdistansflygplan kommer att bli vanligt i framtiden.” säger CTTs VD Torbjörn Johansson ”Idag fokuserar man på att göra långa flygresor mer komfortabla och avslappnande för passagerarna. Genom befuktning av den extremt torra luften i flygplanskabinen får passagerare och besättningar en bättre luftkomfort. Problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, allmän uttorkning, men även jetlag och risken för spridning av virussjukdomar minskar med höjd luftfuktighet ombord. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen blir mindre tröttande än tidigare.” fortsätter Torbjörn Johansson.

Cair™ befuktar första och businessklass kabinen till en relativ luftfuktighet av 25% från att idag vara mellan 5 och 10%. Samtidigt förhindrar systemet uppkomsten av besvärande kondensation på insidan av flygplansstrukturen. CTT är det enda bolaget i världen som erbjuder en lösning av flygplanens fuktighetsproblem.

CTTs Zonal Drying™ System blir standard för Boeings B787 ”Dreamliner” och CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för Airbus A380 och för B787.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är standard på Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Air Mauritius, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Excel Airways.

Show as PDF