Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems får beställning på 15 st befuktare till Airbus Superjumbo A380

09:06 / 3 October 2005 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har erhållit en miljonorder på 15 st befuktare till Airbus nya superjumbo A380. Befuktarna kommer att höja den relativa fuktigheten i besättningens viloutrymme till 25% relativ fuktighet, vilket är en nivå som är mer hälsosam och behaglig än nuvarande nivåer på mellan 5 och 10%. Leveranserna av dagens order kommer att börja i januari år 2006.

Dagens A380 order är den andra större seriebeställningen kopplat till avtalet med AOA Gauting och Airbus avseende utveckling av befuktningssystem för besättningarnas viloutrymmen i Airbus A380 flygplan säger Torbjörn Johansson, VD för CTT Systems”.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är standard på Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns bl.a: Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Boeing.

Show as PDF