Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB får beställning av leasingbolag på Zonal Drying™ system till två Excel Airways B737-800

08:31 / 14 October 2005 CTT Systems Press release

CTT Systems har erhållit en beställning på Zonal Drying™ System till två nya B737-800 flygplan som skall opereras av Excel Airways i Storbritannien. Ägare av flygplanen och beställare av systemen är ett stort flygleasingbolag. Såväl beställare som Excel Airways är nya kunder för CTT Systems. Installationen kommer att ske hos Boeing under verksamhetsåret 2005/2006.

Excel Airways är ett starkt växande charterbolag i Storbritannien och en ny kund för CTT. – ”Vi är glada över att Excel Airways har valt vårt Zonal Drying™ system till sina nya B737-800. Med de ökande bränslepriserna blir bränslebesparande åtgärder mer och mer värdefulla. Excel Airways har konstaterat att med vårt Zonal Drying™ system sänks vikten på deras flygplan genom att kondensuppbyggnaden förhindras, vilket ger en förbättrad bränsleekonomi. Detta var ett av huvudargumenten för Excel Airways vid valet av Zonal Drying™ systemet” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order.

Genom att eliminera kondensation i flygplanet minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:

  • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
  • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
  • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.

För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är standard på Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair.

Show as PDF