Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ) extra bolagsstämma

15:56 / 25 January 2005 CTT Systems Press release

På CTT Systems extra bolagsstämma idag godkändes styrelsens föreslag om nyemission om 17 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare. För varje tretal gamla aktier ges rätt att teckna en ny aktie för 8 kronor.

Nyemissionen är säkerställd genom bindande teckningsanmälningar och garantier från bolagets två största ägare, Volito AB och Trulscom AB. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, är den 15:e februari 2005 och teckningstiden är mellan den 21:e februari och den 4:e mars 2005. Antal aktier i bolaget kommer efter nyemissionen att uppgå till 8 510 000 stycken.

Samtliga beslut överensstämmer med styrelsens beslut enligt tidigare pressmeddelande.

CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad vid OM Stockholmsbörsen AB O-lista.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Torbjörn Johansson eller Håkan Gunnarsson VD   Administrativ chef CTT Systems AB  CTT Systems AB

Tel: 0155-205901  0155-205905 Fax: 0155-205925  0155-205925 E-post:  

Hem sida: www.ctt.se   

Show as PDF