Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Styrelsen i CTT Systems AB (publ) föreslår teckningsoptionsprogram

00:15 / 21 September 2000 CTT Systems Press release

Styrelsen i CTT Systems AB (publ) föreslår teckningsoptionsprogram Styrelsen i CTT föreslår den ordinarie bolagsstämman i bolaget att besluta om ett tecknings-optionsprogram till bolagets personal. Programmet omfattar totalt 200.000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna lika många aktier om tre år till dubbla marknadskursen baserat på en mätperiod direkt efter bolagsstämman. Delar av programmet ska användas till nyanställningar i framtiden. Teckningsoptionerna överlåtes på marknadsmässiga villkor baserade på en värdering enligt Black & Scholes. Utspädningen av kapital och röster genom teckningsoptionsprogrammet blir cirka 3,8 procent. Bolagets VD Torbjörn Johansson säger i en kommentar till styrelsens beslut: "Det är viktigt för bolagets utveckling att personalen känner ett starkt incitament och på sikt blir delägare i bolaget. Teckningsoptionsprogrammet ger möjlighet för hela personalen att kunna ta del av bolagets fortsatt positiva utveckling." CTT Systems utvecklar och säljer ett patenterat system för avfuktning av TM flygplan, Zonal Drying systemet. Genom avfuktningen förhindras kondensering av luftens fukt på insidan av flygplanskroppen. Utöver de ekonomiska fördelarna som uppnås genom att flygplanen inte längre behöver frakta dyrt kondensvatten, vilket bidrar till högre bränslekostnader, kan korrosion och störningar i de elektriska systemen minskas, komforten höjas och underhålls-kostnaderna sänkas. Under 1999 påbörjades även framtagning TM av ett komplett fuktkontrollsystem, Zonal Comfort System som syftar till att höja komforten i kabinen samtidigt som kondensbildning elimineras TM via Zonal Drying Systemet. CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad vid OM Stockholmsbörsen AB O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Johansson VD CTT Systems AB Tel: 0155-284410 Fax: 0155-290884 E-post: torbjorn.johansson@ctt.se Håkan Gunnarsson Administrativ chef CTT Systems AB 0155-284410 0155-290884 hakan.gunnarsson@ctt.se Hem sida:www.ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/20/20000921BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/20/20000921BIT00020/bit0002.pdf

Show as PDF