Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Nyemission i CTT Systems fulltecknad

17:36 / 18 September 2000 CTT Systems Press release

Nyemission i CTT Systems fulltecknad Nyemissionen i CTT Systems AB fulltecknades och tillförde bolaget 51 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen riktades till befintliga aktieägare med villkoren 1 ny aktie per fyra gamla till emissionskursen 50 SEK. Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 1 021 000 stycken. Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 5 106 000 SEK fördelat på 5 106 000 aktier. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid OM Stockholmsbörsen i mitten av oktober 2000. Fram till dess sker handel i BTA, betalda och tecknade aktier. CTT Systems utvecklar och säljer ett patenterat system för avfuktning av TM flygplan, Zonal Drying systemet. Genom avfuktningen förhindras kondensering av luftens fukt på insidan av flygplanskroppen. Utöver de ekonomiska fördelarna som uppnås genom att flygplanen inte längre behöver frakta dyrt kondensvatten, vilket bidrar till högre bränslekostnader, kan korrosion och störningar i de elektriska systemen minskas, komforten höjas och underhålls-kostnaderna sänkas. Under 1999 påbörjades även framtagning av ett TM komplett fuktkontrollsystem Zonal Comfort System som syftar till att höja komforten i kabinen samtidigt som kondensbildning elimineras via Zonal Drying TM Systemet. CTT har idag följande kunder: Martinair avseende B767-300 och MD11 Jet Aviation avseende Excecutive flygplan B767-200, B757-200 och Boeing Business Jet KLM Royal Dutch Airlines avseende MD11 och B767 Austrian Airlines avseende MD80 LTU avseende Airbus A330 Raytheon Systems Company avseende NASA/DLR SOFIA-projektet (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy) Lufthansa CityLine avseende Canadair Regional Jet Swissair avseende MD11 SAS avseende komplett fuktkontrollsystem för SAS´s B767 flygplan STERLING EUROPEAN AIRLINES avseende Boeing B737-800 NG (Next Generation) CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad vid OM Stockholmsbörsen AB O- lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Johansson Håkan Gunnarsson VD Asdministrativchef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel: 0155-284410 0155-284410 Fax: 0155-290884 0155-290884 E-post: torbjorn.johansson@ctt.se hakan.gunnarsson@ctt.se Hem sida: www.ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/18/20000918BIT01170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/18/20000918BIT01170/bit0002.pdf

Show as PDF