Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

LTU beställer Zonal Drying TM System till Airbus A330-200 flygplan efter lyckad utvärdering

15:19 / 27 June 2000 CTT Systems Press release

TM LTU beställer Zonal Drying System till Airbus A330-200 flygplan efter lyckad utvärdering. Tyska charteroperatören Lufttransport-Unternehmen GmbH & Co (LTU) har TM beställt installation av CTT Systems Zonal Drying Sys tem till sin nya flotta av Airbus A330-200 flygplan. LTU har beställt totalt sju A330-200 flygplan. Installation av tre flygplan kommer att på börjas i december 2000 med två flygplan under 2001 samt resterande två flygplan under 2002. LTU´s beslut har baserats på utvärdering som genomförts under en sex TM månaders period på ett av LTU´s Airbus A330-300 flygplan med Zonal Drying Systemet installerat. Utvärderingen, där Airbus Industries aktivt har TM deltagit, visade på effektiviteten hos Zonal Drying Systemet när det gäller att torka ur flygplanets isoleringsmattor samt att kontinuerligt förhindra förekomsten av kondensation. - "Oerhört viktig order då Airbus Industries aktivt har deltagit i den utvärdering som föregått LTU´s order och på nära håll sett effektiviteten av vårt system. Det är vidare mycket glädjande att LTU TM utökar antalet flygplan som man vill installera vårt Zonal Drying System i.", kommenterar CTT Systems VD Torbjörn Johansson dagens order. - För oss på LTU, som flyger charter med många passagerare, är det TM viktigt att ha Zonal Drying Systemet installerat. Det hjälper oss att spara vikt och därigenom bränsle, stoppar "rain in the plane" som är ett stort obehag för våra passagerare och besättning samt inte minst förhindrar korrosion i elektriska skarvdon. Vår ambition är att Zonal TM Drying Systemen redan skall vara installerade när våra nya Airbus A330-200 levereras från Airbus" kommenterar Mr. Helmut Feigl, LTU Team Leader A330 dagens order. CTT Systems utvecklar och säljer ett patenterat system för avfuktning av TM flygplan, Zonal Drying systemet. Genom avfuktningen förhindras kondensering av luftens fukt på insidan av flygplanskroppen. Utöver de ekonomiska fördelarna som uppnås genom att flygplanen inte längre behöver frakta dyrt kondensvatten, vilket bidrar till högre bränslekostnader, kan korrosion och störningar i de elektriska systemen minskas, komforten höjas och underhålls-kostnaderna sänkas. CTT har idag följande kunder: * Martinair avseende B767-300 och MD11 * Jet Aviation avseende Excecutive flygplan B767-200, B757-200 och Boeing Business Jet * KLM Royal Dutch Airlines avseende MD11 och B767 * Austrian Airlines avseende MD80 * LTU avseende Airbus A330 * Raytheon Systems Company avseende NASA/DLR SOFIA-projektet (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy) * Lufthansa CityLine avseende Canadair Regional Jet * Swissair avseende MD11 * SAS avseende komplett fuktkontrollsystem för SAS´s B767 flygplan * STERLING EUROPEAN AIRLINES avseende Boeing B737-800 NG (Next Generation) CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad vid OM Stockholmsbörsen AB O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Johanssoneller Gunnar Nilsson VD Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel: 0155-284410 0155-284410 Fax: 0155-290884 0155-290884 E-post: torbjorn.johansson@ctt.se gunnar.nilsson@ctt.se Hem sida:www.ctt.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00660/bit0002.pdf

Show as PDF