Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Syntetiska Optioner i CTT Systems AB (publ) inlösta

16:26 / 2 October 2000 CTT Systems Press release

Syntetiska Optioner i CTT Systems AB (publ) inlösta CTT Systems har sedan oktober 1997 haft ett incitamentsprogram i form av syntetiska optioner till bolagets VD Torbjörn Johansson och dess Tekniska Chef Peter Landquist. I enlighet med avtalsvillkoren har de båda innehavarna valt att utnyttja sin rätt till lösen till kurs 96 kronor baserat på fredagens slutkurs i aktien. Styrelsen i bolaget har föreslagit den ordinarie bolagsstämman att ett nytt incitamentsprogram ska introduceras under hösten 2000 i form av teckningsoptioner. CTT Systems utvecklar och säljer ett patenterat system för avfuktning av TM flygplan, Zonal Drying systemet. Genom avfuktningen förhindras kondensering av luftens fukt på insidan av flygplanskroppen. Utöver de ekonomiska fördelarna som uppnås genom att flygplanen inte längre behöver frakta dyrt kondensvatten, vilket bidrar till högre bränslekostnader, kan korrosion och störningar i de elektriska systemen minskas, komforten höjas och underhålls-kostnaderna sänkas. Under 1999 påbörjades även framtagning av ett TM komplett fuktkontrollsystem Zonal Comfort System som syftar till att höja komforten i kabinen samtidigt som kondensbildning elimineras via Zonal Drying TM Systemet. CTT har idag följande kunder: Martinair avseende B767-300 och MD11 Jet Aviation avseende Excecutive flygplan B767-200, B757-200 och Boeing Business Jet KLM Royal Dutch Airlines avseende MD11 och B767 Austrian Airlines avseende MD80 LTU avseende Airbus A330 Raytheon Systems Company avseende NASA/DLR SOFIA-projektet (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy) Lufthansa CityLine avseende Canadair Regional Jet TM Lufthansa Technik avseende Zonal Comfort System för Boeing Business Jet Swissair avseende MD11 TM SAS avseende Zonal Comfort System för SAS´s B767 flygplan STERLING EUROPEAN AIRLINES avseende Boeing B737-800 NG (Next Generation) CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad vid OM Stockholmsbörsen AB O- lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Håkan Johansson Gunnarsson VD Administrativ Chef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel: 0155-284410 0155-284410 Fax: 0155-290884 0155-290884 E-post: hakan.gunnarsson@ torbjorn.johans ctt.se son@ctt.se Hem sida:www.ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01220/bit0002.pdf

Show as PDF