Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat april-juni 2023

08:00 / 16 August 2023 SinterCast Press release

Målet fyra miljoner motorekvivalenter överträffat

Andra kvartalet 2023
· Periodens omsättning: 31,7 MSEK (27,9 MSEK)
· Rörelseresultat: 6,3 MSEK (3,5 MSEK)
· Resultat per aktie: 0,87 SEK per aktie (0,90 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 13,8 MSEK (4,0 MSEK), till följd av förbättrade betalningsvillkor från en större kund
· Utdelning: första delbetalningen om 2,75 SEK per aktie (19.5 MSEK) utbetalad den 19 maj 2023
· Rekordproduktion på 4,1 miljoner motorekvivalenter i juni
· Rekordproduktion på 3,7 miljoner motorekvivalenter i andra kvartalet
· Nio kvartal i följd med ökad produktion jämfört med samma kvartal i tidigare perioder
· Tillfälligt minskad volym väntas 2H24; målet fem miljoner motorekvivalenter satt till slutet av 2025
· Investor Open House på SinterCast tekniska center i Katrineholm, 21 september 2023
 
Första halvåret 2023
· Periodens omsättning: 58,1 MSEK (56,0 MSEK)
· Rörelseresultat: 12,7 MSEK (11,5 MSEK)
· Resultat per aktie: 1,76 SEK per aktie (2,02 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 22,6 MSEK (2,6 MSEK)
· Utdelning: Ordinarie utdelning om 5.00 SEK per aktie (4,50 SEK per aktie) och en extra utdelning på 0.50 SEK (0,50 SEK per aktie), vilket representerar en utdelning på 39.0 MSEK (35,5 MSEK), utbetalas i två lika stora utbetalningar
· Installationsbas: 57 (55) installationer, varav 25 [24] helautomatiska system, 25 [24] minisystem och sju [sju] spårbarhetssystem) i 13 (14) länder

Vd:s kommentarer

Ny benchmark för serieproduktion
Andra kvartalet visade betydande tillväxt inom serieproduktionen, gynnat av stabil volym från alla huvudprogram och ramp från några av de nya programmen. Kvartalet nådde rekordnivå i juni med 4,1 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt (205 000 ton levererat gjutgods), vilket överträffade milstolpen fyra miljoner motorekvivalenter för första gången. Andra kvartalet slutade på 3,7 miljoner motorekvivalenter, vilket innebär en tillväxt på 12% jämfört med första kvartalet, ett nytt kvartalsrekord, samt förlängd svit till nio efterföljande kvartal med ökad produktion, jämfört med samma kvartal i tidigare perioder. Även volymen av provtagningskoppar ökade under andra kvartalet till 49 500 enheter, vilket innebar en ökning med 50% jämfört med första kvartalet och indikerar att kunderna, till stor del avslutat sina ansträngningar att återställa minimilager, som följd av normaliserade globala försörjningskedjor. Ökade volymer i serieproduktionen gav, tillsammans med ökade leveranser av förbrukningsvaror och fördelaktiga växelkurser, en ökning av intäkterna med 14% jämfört med föregående år.
 
Trots att juli traditionellt sett har lägre serieproduktion, på grund av sommarnedstängningar hos några av våra viktigaste kunder, stärktes den igen i juli, med en produktion på 3,8 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, samt leverans av 23 800 provtagningskoppar. Produktionen i juli resulterade i en ökning med 7% jämfört med det tidigare rekordet för juli från 2022, och en positiv start på andra halvåret.

Med nya utvecklingsaktiviteter i var och en av sektorerna personvagnar, tunga fordon och industriell kraft, är utsikterna för serieproduktionen positiva. På vår hemmamarknad i Sverige accelererade rampen av Traton-gruppens nya 13-litersmotor, efter ökade leveranser till både Scania och Navistar. Ytterligare ökningar förväntas under andra halvan av året och framför allt under 2024 och 2025 i och med nya leveranser till MAN i Tyskland. Tillsammans med 11-liters varianten av motorn kommer Traton-gruppen att ge ytterligare en miljon motorekvivalenter när full volym uppnås. Även om produktionen av de nya 11-, 13- och 16- liters motorerna hos First Automobile Works (FAW) i Kina ännu inte har börjat, innebär också programmen hos FAW en betydande tillväxtmöjlighet, med potential att leverera mer än en miljon ytterligare motorekvivalenter.
 
Även om de övergripande framtidsutsikterna förblir positiva förväntas nu ett av våra största volymprogram nå slutet av sin livscykel under andra halvan av 2024. Det väntade avslutet av detta program kommer att leda till en tillfällig minskning av den totala volymen och därmed fördröja vårt tidigare satta mål att nå milstolpen fem miljoner under 2024. Som en följd av detta produktionsstopp förväntar vi oss nu att nå milstolpen fem miljoner mot slutet av 2025. Trots denna tillfälliga minskning, påverkar inte produktionsstoppet vår förmåga att nå milstolpen fem miljoner motorekvivalenter eller vår ambition att nå målet sju miljoner motorekvivalenter, med fortsatt tillväxt fram till, och bortom, 2030.
 
Interna projekt för att trygga och förstärka leveransförmågan och därmed/därigenom stötta den framtida marknadstillväxten intensifierades under perioden. Aktiviteterna innefattar beställning av produktionsverktyg för tillverkning av vår patenterade provtagningskopp, dels nya produktionsverktyg hos den enda leverantören i Sverige, dels pågående etablering av en ytterligare leverantör för provtagningskoppar i Slovakien. Investeringarna för dessa proaktiva aktiviteter uppgår till totalt SEK 2,0 miljoner, varav SEK 0,5 miljoner härrör till andra kvartalet. Dessa utvecklingsprojekt förväntas vara avslutade innan årets slut.
 
Uppgång av installationsaktiviteter
Utsikterna för installationsintäkter fortsätter att förbättras då flera diskussioner pågår om både nya processtyrningssystem för CGI och uppgraderingar gällande kapacitet och funktionalitet. Dessa möjligheter inkluderar den tidigare annonserade installationen av System 4000 hos Dongfeng Auto i Kina, som nu förväntas vara driftsatt under tredje kvartalet. En förlängd kunddemonstration av ett CGI-Mini-System inom den industriella kraftsektorn har också initierats, med potential att resultera i en systemförsäljning innan årets slut. GIFA World Foundry Trade Fair, som hölls mellan den 12 och 16 juni 2023, har också resulterat i ett antal nya diskussioner om kunddemonstrationer och potentiella installationer, både för processtyrning av kompaktgrafitjärn (CGI) och för SinterCast Ladle Tracker®. Även om utfallet av kunddemonstrationer och tidsramen för de pågående installationsdiskussionerna ännu inte är definierade, förväntas dessa möjligheter göra att de genomsnittliga installationsintäkterna under perioden 2024 till 2025 återgår till den historiska nivån på cirka SEK 8 miljoner per år.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

För mer information kontakta:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com
Org.nr: 556233-6494
 
Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2023 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/