Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast årsredovisning 2022

08:00 / 23 March 2023 SinterCast Press release

  • SinterCast årsredovisning 2022 publicerad
  • Årsstämma 2023 kommer att hållas tisdagen den 16 maj 2023

[Stockholm, 23 mars 2023] – Årsredovisningen för 2022 – i engelsk och svensk version – har godkänts av styrelsen för SinterCast. Årsredovisningen 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig i PDF-format och XHTML-format (endast svensk version) på www.sintercast.com. Årsredovisning 2022 publiceras i enlighet med rapporteringskraven i European Single Electronic Format (ESEF). Formatet för rapporten är Extensible Hypertext Markup Language (XHTML). I enlighet med kraven i ESEF har årsredovisningen 2022 försetts med XBRL-taggar. Årsredovisningen innehåller Vd-ord, förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport samt de finansiella rapporterna.

Årsstämman 2023 för SinterCast AB (publ) kommer att hållas kl. 15.00, tisdagen den 16 maj 2023, i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm. 

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

Denna information är sådan information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2023 kl. 08.00 CET.
 
SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/