Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat januari - mars 2021

08:00 / 21 April 2021 SinterCast Press release

Serieproduktionen tillbaka på samma nivåer som innan Covid

Första kvartalet 2021
· Periodens omsättning: 24,3 MSEK (24,6 MSEK)
· Rörelseresultat: 8,5 MSEK (7,9 MSEK)
· Resultat per aktie: 1,0 SEK per share (0,9 SEK per share)
· Kassaflöde från verksamheten: 6,7 MSEK (9,1 MSEK)
· 3,5 miljoner motorekvivalenter i mars; 35 % över genomsnittet för januari och februari
· Milstolpen ”Första järnet” uppnådd på nya Scania-gjuteriet i januari
· Hyundai Motor Company beställer Ladle Tracker för produktion av CGI och gråjärn
· Impro Industries beställer SinterCast System 4000 till nytt gjuteri i Mexiko
· Installationsbas: 56 installationer i 14 länder(25 [26] helautomatiska system, 25 [26] mini-system och sex [fem] spårbarhetssystem)

Serieproduktion*
Efter en ökning i mars till 3,5 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt landade serieproduktionen för första kvartalet på 2,9 miljoner motorekvivalenter, vilket tangerar volymen för första kvartalet 2020.

Vd:s kommentarer
 
Stark tillväxt i mars när tillfälliga störningar börjar lätta
Serieproduktionen i mars ökade till 3,5 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket överstiger helårsrekordet 3,3 miljoner som sattes 2019, innan utbrottet av Covid-pandemin. Produktionen i mars lyfte volymen för första kvartalet till 2,9 miljoner motorekvivalenter, vilket tangerar volymen för första kvartalet 2020. Sett i ett vidare perspektiv var serieproduktionen i mars den tredje högsta i företagets historia, samma som i maj 2019 men lägre än september och oktober 2019, vilka landade på 3,9 miljoner respektive 3,7 miljoner motorekvivalenter.
 
Vi har vetat att efterfrågan på marknaden – särskilt på vår största marknad i Nordamerika – har varit hög, men vi har haft svårt att visa det i produktionssiffrorna under de senaste månaderna. Initialt berodde detta på att Jaguar Land Rover upphörde med 3.0-liter V6-motorn i SinterCast-CGI under fjärde kvartalet 2020, följt av ett modellutbyte av F-150 pickup under december och januari, vilken har producerats i stora volymer. Effekten av dessa två planerade händelser förstärktes av de sedvanliga produktionsstoppen vid årsskiftet, brist på halvledare och svårt vinterväder, vilket stoppade produktionen hos en av våra största gjuteripartners i Mexiko och gjorde det svårt att visa den faktiska efterfrågan i januari och februari. Även om mars-produktionen kan ha främjats av ett element av att "komma ikapp" tror vi att många av de underliggande tillfälliga händelserna ligger bakom oss. Det kommer fortfarande att finnas Covid- och halvledarutmaningar framöver, men vi tror att mars-produktionen är mer representativ för marknadsefterfrågan än de senaste månaderna.
 
Positiva installationsutsikter
Första kvartalet gav även en positiv start på vår installationskampanj 2021. Efter idrifttagningen av System 4000 Plus vid det nya Scania-gjuteriet under fjärde kvartalet firade gjuteriet den betydande milstolpen ”första järnet” i januari. Det var mycket upplyftande för både Scania och SinterCast att, efter ett tre år långt projekt, fylla den allra första skänken helt i enlighet med specifikationen. De initiala provförsöken utvecklas nu då gjuteriet fortsätter att förbereda sig för produktionsstart och ramp-up senare under 2021.
 
Under mars beställde Hyundai Motor Company, en SinterCast-kund sedan 2005, ett SinterCast Ladle Tracker-system för gråjärn och processtyrning för CGI. Installationen hos Hyundai innefattar sex spårningspositioner för att säkerställa att varje skänk felfritt passerar varje steg i produktionsprocessen. Ladle Tracker ska för första gången även registrera påverkan av smältcykeldagar och tiden för exponering för flytande järn på varje skänks infodring för att optimera schemaläggning av förebyggande underhåll och omfodring. Hyundai-installationen, planerad att utföras under fjärde kvartalet 2021, representerar den sjätte globala installationen av våra spårbarhetsteknologier och vår första installation i Asien. Den representerar även den första spårbarhetsteknologin för gråjärnsproduktion, vilket ger SinterCast spårningsreferenser inom CGI, gråjärn och segjärn.
 
Installationsframgångarna fortsatte under andra kvartalet med Impro Industries som beställde en SinterCast System 4000-installation till sitt nya gjuteri i San Luis Potosí, Mexiko. System 4000 kommer att installeras under tredje kvartalet 2021, med serieproduktionsstart innan årsskiftet. Den initiala CGI-produktionen i Mexiko kommer att baseras på två komponenter i SinterCast-CGI för industriell kraft som tidigare har producerats på Impro-gjuteriet i Kina under de senaste fem åren. Installationen hos Impro stärker vår ledande position i Amerika, där varje större gjuteri för motorblock och cylinderhuvuden i Nord- och Sydamerika innehar en SinterCast-licens.
 
Diskussioner pågår gällande processtyrningssystem för CGI, kapacitetsuppgraderingar, och installationer av spårbarhetssystem. Utöver dessa aktuella installationsmöjligheter undersöker SinterCast även möjligheten att utveckla andra unika teknologier – inom och utanför ramen för termisk analys – för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom metallindustrin, och för att bredda produktportfölj och produktionsbas.

För mer information kontakta:
 
Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com
Org.nr: 556233-6494
 
Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 08:00 CET.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 56 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/