Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Fortsatt positiv utveckling

08:00 / 3 November 2021 SinterCast Press release

Tredje kvartalet 2021
· Periodens omsättning: 25,3 MSEK (19,2 MSEK)
· Rörelseresultat: 8,0 MSEK (3,6 MSEK)
· Resultat per aktie: 1,0 SEK per aktie (0,5 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 13,2 MSEK (-2,7 MSEK)
· September innebar tredje högsta månadsproduktionen någonsin för SinterCast
· Installation av Mini-system 4000 för produktutveckling vid gjuteri för industriell kraft i Asien
· Positiva installationsutsikter för fjärde kvartalet
 
Niomånadersperioden 2021
· Periodens omsättning: 77,8 MSEK (62,5 MSEK)
· Rörelseresultat: 23,7 MSEK (12,3 MSEK)
· Resultat per aktie: 3,6 SEK per aktie (1,9 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 28,7 MSEK (15,8 MSEK)
· Installationsbas: 55 (57) installationer i 14 länder (25 [26] helautomatiska system, 24 [26] mini-system och sex [fem] spårbarhetssystem)
· Utdelning: andra utbetalningen om 2,00 SEK per aktie utbetalas 24 november 2021, med avstämningsdag 19 november 2021

Serieproduktion*
Serieproduktionen för tredje kvartalet låg kvar på 3,2 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket förstärkte återhämtningen under det senaste året. Serieproduktionen i 2Q och 3Q innebar delad plats för tredje högsta kvartalet någonsin.

Vd:s kommentarer
 
Stark serieproduktion; positiva tillväxtutsikter
Serieproduktionen förblev stark under det tredje kvartalet då många kunder lät produktionen fortgå under sommarperioden för att möta marknadens efterfrågan, vilket resulterade i den näst högsta juli-månaden någonsin. Kvartalet stängdes med 3,6 miljoner motorekvivalenter i september, uppräknat till årstakt, vilket motsvarar den tredje högsta månaden någonsin för SinterCast, endast överträffad av september och oktober 2019 på 3,9 miljoner respektive 3,7 miljoner.  Serieproduktionen för tredje kvartalet landade på 3,2 miljoner motorekvivalenter, vilket gav en tillväxt på 14 % jämfört med samma period föregående år och 29 % för niomånadersperioden. Sett i ett vidare perspektiv landade både det andra och det tredje kvartalet på 3,2 miljoner, vilket innebär en delad plats för tredje högsta kvartalet någonsin för SinterCast.
 
Intäkterna för kvartalet ökade med 32 %, där omkring hälften av ökningen kom från högre serieproduktion och hälften kom från ökad försäljning av service och utrustning då internationellt resande återupptogs. Intäkterna för niomånadersperioden gynnades av att serieproduktionen ökade med 29 % och att antal levererade mätkoppar ökade med 67 %, men motverkades av lägre installationsintäkter och ogynnsamma växelkurser. Intäkterna under niomånadersperioden har således ökat med 25 %.
 
De pågående leveransutmaningarna för halvledare fortsatte att påverka fordonstillverkningen i några av våra viktiga högvolymsprogram. Även om viss förbättring och stabilisering har realiserats är det rimligt att anta att leveransutmaningarna kommer att fortgå långt in i 2022, och kanske längre än så. På vår största slutanvändarmarknad i Nordamerika har halvledarbristen lett till de lägsta fordonslagren någonsin och stark efterfrågan av nya fordon. Den uppdämda efterfrågan och behovet av att återuppbygga fordonslagren lägger grunden för starka produktionsutsikter över tid, vilka väntas driva efterfrågan in i 2023. Produktionsutsikterna på kort sikt främjas även av kommande produktionsstart av tunga fordon hos FAW i Kina och Scania i Sverige, med en stark förväntad tillväxt under 2022 och 2023, vilket möjliggör en ambition om att uppnå milstolpen fyra miljoner motorekvivalenter under 2022.
 
Hektiskt med installationer under fjärde kvartalet
Installationsintäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 2,5 miljoner kronor, främst härrörande installationen av ett Mini-System 4000 för produktutveckling vid ett ej namngivet gjuteri för industriell kraft i Asien. System 4000 Plus-installationerna vid Scania och FAW färdigställdes formellt under det tredje kvartalet, vilket bidrog till intäkterna. Det fjärde kvartalet ser ut att bli hektiskt med en System 4000-installation i Impro-gjuteriet i Mexiko och en Ladle Tracker-installation i Hyundai-gjuteriet i Korea. Dessa aktiviteter möjliggör att fjärde kvartalets intäkter kan överstiga de tre första kvartalen och att installationsintäkterna kan öka till ett historiskt helårsgenomsnitt om cirka 8 miljoner kronor innan årsskiftet.
 
Diskussioner pågår gällande processtyrningssystem för CGI, kapacitetsuppgraderingar, och installationer av spårbarhetssystem. Utöver dessa aktuella installationsmöjligheter undersöker SinterCast även möjligheten att utveckla andra unika teknologier – inom och utanför ramen för termisk analys – för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom metallindustrin, och för att bredda produktportfölj och produktionsbas.

För mer information kontakta:
 
Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com
Org.nr: 556233-6494
 
Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 3 november 2021 kl. 08:00 CET.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/