Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Stockpicker: Sintercast bygger momentum inför 2021

13:00 / 26 January 2021 SinterCast Press release

Processtyrningsbolaget Sintercast visar tydliga tecken på att vara tillbaka efter ett volatilt börsår. Stockpicker ser ingen anledning till att tvivla på att tillväxten finns där och upprepar därför köprekommendationen på 160 kr.

Om ett par veckor är det dags för bokslutsrapport över pandemiåret 2020 från SinterCast. Men en hel del väsentlig information om Q4 är redan kommunicerad av bolaget, och i denna söker vi ledtrådar inför de kommande åren i ett läge där klimatomställningsbehoven, fortsatt pandemi, vacciner, stora stimulanser och börsrekord dominerar rubrikerna.

--

Det senaste året har varit omtumlande för tillväxtraketen SinterCast. Men precis som vi framhållit tidigare är de långsiktiga utsikterna för bolaget ännu mycket gynnsamma. Stabiliseringen under det andra halvåret av 2020, nya produktionsstarter, stora stimulanser och förhoppningar om en gradvis avtagande pandemi i takt med vaccinationsprogrammens genomförande gör att vi ser goda chanser att SinterCast under de närmaste åren kommer tillbaka till toppformen från innan pandemin. Således kvarstår vår köprekommendation med riktkurs 160 kr inför bolagets årsbokslut.

Fullständig analys hittas via direktlänken: https://www.stockpicker.se/home/sintercast-bygger-momentum-infor-2021
och på www.stockpicker.se

Analytiker;
Per Bernhult, Stockpicker

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/