Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SinterCast Aktiebolag

18:13 / 2 November 2020 SinterCast Press release

Flaggningsmeddelande i SinterCast Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556233-6494 SinterCast Aktiebolag
Instrument SE0000950982 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 600 560
Antal rösträtter 600 560
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-10-30
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 720 540
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 720 540
Andel
 - aktier 10,16 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 10,16 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,16 % 720 540
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade 230
 
TOTALT 10,16 % 720 770
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 719 890
 - andel av rösträtter 10,15 %
 - bolag Nordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter 650
 - andel av rösträtter 0,01 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 720 770
 - andel av rösträtter 10,17 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Niklas Matses
 - telefon 0733854156
 - mejl niklas.matses@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnets Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 10% av antalet utestående aktier och röster till följd av nettoköp i SinterCast AB
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/