Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Tupy blir första gjuteri att anta SinterCast Cast Tracker-teknologi

15:08 / 24 June 2019 SinterCast Press release

  • Fullständig spårbarhet av sandkärnor, gjutformar och gjutgods; från kärnmontering till utleverans
  • Första Cast Tracker-systemet installerat för högvolymsproduktion hos Tupy Mexiko
  • Tillämplig för all produktion av kompaktgrafitjärn, gråjärn och segjärn

[Joinville och Stockholm, 24 juni 2019] - Efter en framgångsrik utvärdering på åtta månader har Tupy Saltillo, som första gjuteri i världen, antagit SintarCast Cast Tracker™-teknologi i sin helhet. Tekniken baseras på en unik märkning av varje kärnpaket. Vid lagring och under formning används kameror för att identifiera kärnpaketet. Därefter används RFID-identifiering av varje flaska vid formning, gjutning och utskakning för att ge fullständig spårbarhet genom hela gjutningsprocessen. SinterCast Cast Tracker-teknologi kan användas för gjutgods producerat i partier till enskilda komponenter som innefattar en fullständig och unik spårbarhet av produktionshistoriken. Tekniken säkerställer att varje kärnpaket är inom specifikationen före avgjutning och genererar en enskild databas för att ge ingenjörer och gjuterichefer möjligheten att förbättra processeffektiviteten och felsöka gjutningsprocessen för att identifiera och eliminera grundorsaken till gjutgodsdefekter.

"SinterCast Cast Tracker-teknologin är ett viktigt steg i vårt åtagande att etablera Tupy som det ledande järngjuteriet inom processtyrning, innovation och spårbarhet enligt Industri 4.0. Tillsammans med SinterCast Ladle Tracker-teknologin, som vi påbörjade 2016, garanterar Cast Tracker att varje skänk och varje kärnpaket ligger inom våra processgränser medan den omfattande databasen förbättrar vår interna mätning av nyckeltal för processeffektivitet, felsökning och spårbarhet" säger Mr Fernando de Rizzo, vd för Tupy. "Med Cast Tracker-teknologin kommer våra kunder att exakt känna till vilken minut ett kärnpaket producerats, lagringstid, metallsmältans historik, tid för utskakning och alla resultat från kvalitetskontroller för varje gjutgods. Cast Tracker ger förbättrad kvalitet och effektivitet för Tupy och förbättrat förtroende hos våra kunder." 

"Med Cast Tracker blir varje gjutgods en unik individ som bär sin fulla processhistorik, från start (kärnproduktion) till gjutjärnskomponentens uppkomst (avgjutning) och i slutändan till utleverans. Vi har förbättrat spårbarheten - inklusive bestämning av gjutsekvensen i en skänk - samtidigt som manuell datainsamling via pappersark och tidskrävande datainmatning elimineras" säger Dr Steve Dawson, vd för SinterCast. "Tillsammans med vår centrala CGI-processtyrningsteknik och vår Ladle Tracker-teknologi ger Cast Tracker en spännande utvidgning av SinterCast serie med teknologier. Med Cast Tracker ökar vår möjlighet att leverera till gjuteriindustrier för gråjärn, segjärn och icke-järnmetall vilket utökar vårt leveranserbjudande samt medför ökade möjligheter till löpande intäkter från pågående serieproduktion."

Med huvudkontor i södra Brasilien, har Tupy produktionsanläggningar i Joinville, State of Santa Catarina, och i Maua, State of Sao Paolo, Brasilien och i Saltillo och Ramos Arizpe, State of Coahuila, Mexiko. Tupy har etablerade försäljnings- och teknikkontor i Brasilien, USA, Tyskland, Mexiko och Japan för att stödja sina viktigaste kunder, framstående tillverkare av fordon och dieselmotorer. För mer information: www.tupy.com.br  (http://www.tupy.com.br%20)

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårbarhetsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 54 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/