Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat april-juni 2017

08:00 / 23 August 2017 SinterCast Press release

Produktionen åter på rekordhöga 2,2 miljoner motorekvivalenter

FCA får godkännande att återta dieselförsäljning i USA

Andra kvartalet 2017
 • Periodens omsättning: 17,2 MSEK (18,3 MSEK)
 • Rörelseresultat: 4,8 MSEK (5,8 MSEK)
 • Resultat per aktie: 0,8 SEK per aktie (0,8 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 2,0 MSEK (4,4 MSEK)
 • Caterpillar utökar serieproduktion av motorkomponenter för industriell kraft
 • Ökad produktion av Ford V6 diesel inför lansering i F-150
 • Tupy utökar sin produktionskapacitet av kompaktgrafitjärn i Mexiko
 • Teksid uppgraderar sin produktionskapacitet av kompaktgrafitjärn i Mexiko
 • JMC slutför förproduktion av SinterCast-CGI-motorer, 9,0 respektive 13,0 liter
Första halvåret 2017
 • Periodens omsättning: 31,1 MSEK (34,4 MSEK)
 • Rörelseresultat: 7,6 MSEK (10,4 MSEK)
 • Resultat per aktie: 1,2 SEK per aktie (1,5 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 7,4 MSEK (7,4 MSEK)
 • Befintliga installationer: 24 helautomatiska system och 20 mini-system i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*      

 [image]

Serieproduktionen uppräknad till årstakt ökade till 2,2 miljoner motorekvivalenter, vilket tangerar rekordnivån. Tre av de fem senaste kvartalen har nått rekordnivån, vilket visar stabiliteten i serieproduktionsprogrammen.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Positiva utsikter då motorproduktionen hos Ford och FCA är redo att öka
Efter en serieproduktion på 2,0 miljoner motorekvivalenter under det första kvartalet nådde serieproduktionen den högsta nivå någonsin och tangerade 2,2 miljoner motorekvivalenter under det andra kvartalet. Produktionsökningen berodde främst på återhämtningen av Ford V6 dieselmotor, efter verktygsbytet för utökad kapacitet vid produktionslinjen, och på den fortsatta ökningen av motorkomponenter för industriell kraft vid Caterpillar-gjuteriet i USA. Serieproduktionen uttryckt i årstakt är 1,2 % lägre vid halvårsskiftet än för helåret 2016. Trots stabil produktion var intäkterna vid halvårsskiftet 10 % lägre än i samma period föregående år beroende på att mätkoppsleveranserna gått ner med 25 % orsakat av variationer i beställningstidpunkt samt lagerjusteringar. Mätkoppsleveranserna förväntas att öka under det andra halvåret. Produktionen i det andra kvartalet har resulterat i att tre av de fem senaste kvartalen tangerade rekordnivån på 2,2 miljoner motorekvivalenter, trots temporära nedgångar inom några högvolymsprogram. Detta påvisar den underliggande styrkan hos serieproduktionsprogrammen som är diversifierade över cirka 65 program, vilket ger en lönsam och stabil plattform för framtida tillväxt.
Utsikterna för serieproduktionen för det andra halvåret är fortsatt positiva. Möjligheter till ökande volymer ges i och med Ford 3.0 liter V6 dieselmotor inför produktionsstarten av den nya diesel-pickupen F-150 i Nordamerika, och genom den återupptagna serieproduktionen under det andra halvåret i år av FCA 3.0 liter V6 dieselmotor. Den 28 juli meddelade FCA att "United States Environmental Protection Agency" och "California Air Resources Board" har godkänt dieselmotorn med modellår 2017 för försäljning i Ram 1500 pickup och i Jeep Grand Cherokee. Utsikterna för det andra halvåret lyfts även av produktionsstarten av Jiangling Motors (JMC) nya lastvagn i Kina. Vid premiärvisning den 19 april vid 2017 års "Shanghai International Automobile Exhibition" erbjöds den nya lastvagnen med en motor på 9.0 liter med SinterCast-CGI motorblock och cylinderhuvud, alternativt erbjuds en 13.0-litersmotor med ett cylinderhuvud i SinterCast-CGI.  Produktionsstart hos JMC är planerad till hösten.
Gjuterier förbereder för ökad produktion
Under kvartalet har Tupy-gjuteriet i Saltillo, Mexiko beställt en uppgradering av sitt befintliga SinterCast processtyrningssystem till full System 3000 Plus standard för sin gjuterilinje för större gjutgods.  Uppgraderingen beställdes inför produktionsstarten av ett CGI-motorblock i stora volymer för användning inom en ny bilapplikation. Gjuterilinjen är designad för CGI-serieproduktion av både bilar och tunga fordon. Under kvartalet beställde även Teksid-gjuteriet i Monclova, Mexiko en kapacitets- och funktionalitetsuppgradering för att utöka sin befintliga System 3000-installation till System 3000 Plus standard i förberedelse inför produktionsstarten av en CGI-motorkomponent för industriell kraft.    
Flera nya installationsdiskussioner pågår om CGI processtyrningssystem, om utökningar av befintliga installationer för ökad kapacitet eller för att lägga till ny processtyrningsfunktionalitet.  Utöver aktiviteter inom kärnverksamheten CGI har installationsintensiteten förstärkts genom introduktionen av SinterCast Ladle Tracker®,  Cast Tracker™ och Operator Tracker™. Introduktionen av spårbarhetsteknologierna har mottagits väl av branschen och förstärker erkännandet av SinterCast som en kreativ och kompetent leverantör av unika precisionsmätnings- och processtyrningsteknologier till metallindustrin. Spårbarhetsdiskussioner pågår för användning inom CGI, gråjärn, segjärn, stålverk och inom annan metalltillverkning. När produktionsreferenser har etablerats kommer erbjudandet av spårbarhetsteknologier att bidra till de totala installationsintäkterna. I tillägg till de nya spårbarhetsteknologierna undersöker SinterCast även möjligheterna att utveckla andra unika teknologier - inom och utanför ramen för termisk analys - för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom metallindustrin.   

Information
Delårsrapport juli-september 2017 kommer att publiceras 22 november 2017
Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké 2017 kommer att publiceras 21 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018 kommer att publiceras 25 april 2018
Delårsrapport april-juni 2018 kommer att publiceras den 22 augusti 2018

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer

Stockholm 23 augusti 2017

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 44 installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårningsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/