Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat januari-mars 2017

08:00 / 26 April 2017 SinterCast Press release

Stabil serieproduktion, positiva framtidsutsikter

Första kvartalet 2017
  • Periodens omsättning: 13,9 MSEK (16,1 MSEK)
  • Rörelseresultat: 2,8 MSEK (4,6 MSEK)
  • Resultat per aktie: 0,4 SEK per aktie (0,7 SEK per aktie)
  • Kassaflöde från verksamheten: 5,4 MSEK (3,0 MSEK)
  • Ford tillkännager dieselalternativ i SinterCast-CGI för F-150
  • JMC introducerar ny lastbil med SinterCast-CGI-motorer på 9.0 och 13.0 liter
  • Befintliga installationer: 24 helautomatiska system och 20 mini-system i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*

[image]

Serieproduktionen uppräknad till årstakt minskade till 2,0 miljoner motorekvivalenter till följd av sommaruppehåll
i Brasilien samt en tillfällig nedgång inom tre serieproduktionsprogram.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Nionde kvartalet i rad med över 2,0 miljoner motorekvivalenter, trots minskningar inom några program

Serieproduktionen under det första kvartalet uppnådde 2,0 miljoner motorekvivalenter vilket innebär nio kvartal i rad med en produktion på, eller över, 2,0 miljoner motorekvivalenter. Serieproduktionen var dock 6 % lägre under det första kvartalet än den genomsnittliga produktionen under 2016 och nettoomsättningen var 14 % lägre än under samma period föregående år. Nedgången beror sammantaget på lägre utleveranser från Tupys gjuteri under det brasilianska sommaruppehållet i januari och februari, på en tillfällig nedgång inom tre volymprogram samt på en 20 % nedgång av levererade mätkoppar på grund av leveransvariationer samt lagerjusteringar. Nedgången inom serieproduktionsprogrammen innefattar; VM Motori V6-dieselmotor för FCAs fordon som inväntar utsläppsgodkännande i USA för modellår 2017; ett bilprogram som påverkats av en planerad uppgradering i en motorfabrik samt ett program inom tunga fordon. Volymerna från dessa program förväntas att återhämta sig vilket upprätthåller de positiva utsikterna för serieproduktionen. Utsikterna förstärktes även genom Fords tillkännagivande den 9 januari att en 3.0 liter V6-diesel kommer att erbjudas till pickup F-150, modellår 2018. Motorn som bygger på ett motorblock i SinterCast-CGI kommer att bli den första dieseln någonsin att erbjudas i F-150. Tillsammans med bensinmotorn   EcoBoost®   2.7 liter V6 i SinterCast-CGI, innebär lanseringen av dieselmotorn att två av fem motoralternativ i USAs mest sålda fordon bygger på motorblock i SinterCast-CGI.
Under februari gav Kinas industriministerium slutgiltigt godkännande till en ny lastbil som har utvecklats av Jiangling Motors Corporation, Ltd, Kinas ledande tillverkare av skåpbilar, minibussar och lätta lastbilar med dieselmotorer. Den nya lastbilen med två motoralternativ på 9 liter respektive 13 liter, premiärvisades den 19 april 2017 vid Shanghai International Automobile Exhibition. Både motorblocket och cylinderhuvudet i 9-litersmotorn samt cylinderhuvudet i 13-litersmotorn är i CGI och tillverkas med processtyrningsteknologi från SinterCast hos ASIMCO International Casting Co., Ltd i Shanxi, Kina. Lanseringen av dessa motorer i SinterCast-CGI på världens största marknad för tunga fordon återbekräftar vår tilltro till att motorer för tunga fordon innebär vår största tillväxtmöjlighet.

Positiv "development pipeline" 

De senaste utvecklingsaktiviteterna både externt hos kunder och inom intern produktutveckling bidrar till de generellt positiva utsikterna. Externt går nya motorutvecklingsaktiviteter framåt inom varje sektor; bilar, tunga fordon samt industriell kraft, vilket ger tillväxtmöjligheter för serieproduktionen. Nya installationsdiskussioner pågår gällande utökad produktionskapacitet vid befintliga installationer; funktionalitetsuppgraderingar för att tillmötesgå kunders efterfrågan av ytterligare processtyrningsfunktionalitet; samt av nya systeminstallationer, inom både den rena processtyrningsteknologin för CGI och inom de nya spårbarhetsteknologierna. Introduktionen av spårbarhetsteknologierna har tagits emot väl av branschen och givit möjligheter att utöka vårt kunnande till andra metallurgiska anläggningar och till spårning av gjutformar, gjutgods och även enskilda operatörers arbetsutförande. Utöver dessa nya utvecklingsmöjligheter, undersöker SinterCast även möjligheten att utveckla andra unika teknologier - inom och utanför ramen för termisk analys - för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom gjutjärnsindustrin.

Information

Delårsrapport april-juni 2017 kommer att publiceras den 23 augusti 2017
Delårsrapport juli-september 2017 kommer att publiceras 22 november 2017
Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké 2017 kommer att publiceras 21 februari 2018
Delårsrapport januari-mars 2018 kommer att publiceras 25 april 2018

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm 26 april 2017

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 44 installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/