Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast årsstämma 2013

16:25 / 16 May 2013 SinterCast Press release

[Stockholm, 16 maj 2013] - SinterCast AB (publ) årsstämma hölls den 15 maj 2013 i Stockholm.  Under stämman gjordes framföranden av Terry Aldea, Global Executive, Casting and Forging Operations, Ford Motor Company och av Dr Steve Dawson, vd.  De inspelade presentationerna kommer att finnas tillgängliga på SinterCasts webbplats fredagen den 17 maj.

Aldea gav en överblick av Ford Motor Companys internationella verksamhet och belyste Fords framgång som global ledare inom användning av kompaktgrafitjärn (CGI). Han konstaterade att Fords CGI-ledarskap inleddes 2003 med introduktionen av den första högvolymsmotorn någonsin i CGI. Ford fortsätter idag att vara ledande inom industrin med sju CGI-motorer, med cylindervolymer från 2.7 till 9.0 liter som används av Ford och dess samarbetspartners i fordon som säljs i Europa, Australien och Amerika. Aldea konstaterade att motorkonstruktörerna hos Ford har anammat CGI som en del av Fords motorstrategi.

SinterCast är den teknologileverantör som är godkänd för att leverera processtyrningsteknologi för CGI till Ford Motor Company. Med tanke på den senaste dieselutvecklingen i Nordamerika, försäkrade Aldea åhörarna att Ford är väl medvetna om de pågående dieselintroduktionerna i sektorerna för SUV och lätta pick-uper och att Ford kommer att bibehålla sitt under 36 år oavbrutna ledarskap, med F-serien som Nordamerikas bästsäljande pick-up.

Under vd-presentationen gav Dr Dawson en översikt över de senaste marknadsaktiviteterna och gav en utblick över SinterCasts möjliga marknadsutveckling. Dr Dawson noterade att även om volymen har minskat med 18 % sedan föregående år, så har serieproduktionen ökat med 8 % under första kvartalet 2013, och baserat på de tillkännagivna lanseringarna av bilar och tunga fordon i CGI är det rimligt att förvänta ytterligare återhämtning av produktionsvolymen. I själva verket bekräftades återigen att nuvarande produktionsprogram har möjlighet att ge mer än två miljoner motorekvivalenter vid full volym. Utöver den nuvarande serieproduktionen belyste Dr Dawson vikten av "efterföljare" till de nya dieselintroduktionerna inom sektorn för SUV och lätta pick-uper i Nordamerika, samt på den kommande bensinmotorn i stora volymer som fortfarande är planerad för produktionsstart senare i år. Medan sektorerna för V-diesel- och bensinmotorer bidrar med tillväxtmöjligheter, upprepade Dr Dawson bolagets tilltro till att de tunga fordonen har den största långsiktiga möjligheten inom CGI. De senaste systemordrarna till Halbergs gjuteri i Tyskland, till University of Alabama för Caterpillar-projektet som finansierats av det amerikanska energidepartementet samt installationen i februari hos en icke namngiven europeisk lastbilstillverkare återbekräftar den växande efterfrågan av CGI i applikationer till tunga fordon. Slutligen betonade Dr Dawson att bolaget är mitt uppe i en av sina mest hektiska perioder någonsin med driftsättning av fem nya installationer mellan februari och augusti; fortsatta samtal om nya installationsåtaganden; ökande serieproduktion samt introduktionen av segjärnsteknologin i juni.

Under årsstämman omvaldes Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Aage Figenschou, Robert Dover, Laurence Vine-Chatterton och Steve Dawson som styrelsens ledamöter. Ulla- Britt Fräjdin-Hellqvist blev omvald till ordförande. Hans-Erik Andersson valdes till ny styrelseledamot. Efter att ha tjänstgjort som styrelseledamot i tio år avböjde Andrea Fessler omval och hon tackades för sina insatser.

Årsstämman beslutade också om valberedningens sammansättning intill nästa årsstämma, med omval av Karl-Arne Henriksson, ordförande, och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist. Andrea Fessler blev vald till ny ledamot. Efter att ha tjänstgjort i valberedningen sedan 2009 avböjde Torbjörn Nordberg omval och tackades av aktieägarna för sina insatser. Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp och avyttring av högst så många SinterCast- aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget samt besluta om att avyttra bolagets egna aktier, vid var tid, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att köpa egna aktier för att justera bolagets kapitalstruktur, vid var tid, och möjlighet att använda återköpta aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet.

Alla förslag som lades fram till årsstämman godkändes av aktieägarna.

På styrelsens uppdrag:

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Steve Dawson

Ordförande Vd

Tel: +46 8 660 7750 Tel:   +46 8 660 7750

E-post: u-b.frajdin- E-post:

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi används för att producera mer än 50 CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till 17 ton, alla producerade med samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Cameron Compression, Caterpillar, Chrysler, DAF Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-Citroën, Renault, Rolls- Royce Power Engineering, Scania, Toyota, VM Motori, Volkswagen, Volvo och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com SLUT

Press Release PDF: hugin.info/1205/R/1702392/562666.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: SinterCast via Thomson Reuters ONE


http://www.sintercast.com

SinterCast

Show as PDF