Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast presenterar ny teknologi på den internationella gjuterimässan GIFA

09:00 / 28 June 2011 SinterCast Press release

* Utökad prestanda och förbättrad effektivitet inom processtyrning av
  kompaktgrafitjärn
* Processtyrningsteknologi för segjärn introducerad för fältförsök under 2011

[Düsseldorf, 28 juni 2011] - På den internationella fackmässan för
gjuteriteknologi (GIFA), som hålls vart fjärde år i Düsseldorf, presenterar
SinterCast en serie nya teknologiska framsteg för att utöka funktionalitet och
prestanda ur sitt processtyrningssystem för kompaktgrafitjärn (CGI). SinterCasts
tredje generations processtyrningssystem för serieproduktion av CGI i stora
volymer - det helautomatiska System 3000 - finns att se i SinterCasts
teknologiutställning, hall 10, monter G53, innehållande följande nya funktioner:

Automatiserad styrning av basbehandling:som en förlängning av SinterCasts mäta-
och-korrigera processtyrningsteknologi, erbjuder nu System 3000 en automatisk
återkoppling från basbehandlingen efter utförd trådmatning. Styrningslogiken
baseras på en automatiserad datainsamling av kemi, temperatur och vikt för varje
skänk, samt det faktiska behandlingsresultatet mätt från föregående skänkar.
Styrning av basbehandlingen erhålls genom ett System 3000 samt två trådmatare,
vilket ger förbättrad processnoggrannhet och effektivitet.

Processdatabas: funktionaliteten i System 3000 har utökats för att möjliggöra
insamling av processdata från processtegen smältning, formning, gjutning,
urslagning samt från kemi- och kvalitetskontrollaboratorierna. Dessa data
sammanställs tillsammans med SinterCasts processtyrningsresultat i en enda
databas för att ge förbättrad processtyrning och produktionsspårbarhet.

Effektivitetsjämförelse: produktionsresultaten sammanställs i en månatlig
processeffektivitetsrapport för att göra det möjligt för gjuterichefen att
jämföra sin CGI-produktionseffektivitet av viktiga produktions- parametrar med
SinterCasts bäst-i-klassen kunder. Resultaten av jämförelsen ger en kvantitativ
grund för genomförandet av processförändringar och ger en uppföljning av de
kontinuerliga förbättringarna av CGI-produktionen inom varje gjuteri.

Termoelementets hållbarhet: efter nykonstruktionen av termoelementen för System
3000, och efter en tvåårig testperiod och nykalibrering av använda termoelement,
har SinterCast utökat livslängden från 200 cykler till 250 cykler. Utökningen
förbättrar termoelementets hållbarhet och kostnadseffektivitet med 25 %.

Bildanalys: SinterCast bildanalys av CGI- mikrostruktur, antagen av den
internationella standarden ISO 16112 för CGI, är nu tillgängligt för SinterCasts
gjuterikunder som ett separat program för användning i bildanalysprogramvaran,
Image Pro Plus. Analysresultaten kan kopplas till varje vanligt förekommande
kalkyl- eller databasprogram för processdokumentation, kvalitetskontroll och
spårbarhet.


Förutom det helautomatiska processtyrningssystemet, System 3000, visas även
Mini-System 3000 i SinterCasts monter. Mini-System 3000 använder samma
provtagningteknik och programvara för termisk analys som det helautomatiska
System 3000, men bygger på en förenklad hårdvaruplattform, med reducerad
funktionalitet för kringsystem. Mini-System 3000 är tillgängligt för gjuterier
för att stödja produktutveckling och nischvolymproduktion av CGI.

Under GIFA 2011 passar SinterCast även på att introducera sin
teknologiutveckling för processtyrning av segjärn. Segjärnsteknologin använder
kärnan av SinterCasts principer för termisk analys som utvecklats och erkänts
för processtyrning av CGI, inklusive en dubbelväggig provtagningsenhet i pressad
stål för att få enhetliga och konsekventa stelningsförhållanden. Den patenterade
provtagningsenheten för segjärn består av två sfäriska provtagningskammare med
olika diametrar för att ge två olika stelningskurvor. Den termiska analysmätning
ger resultat för mikrostruktur och krympningskänslighet som kan användas för
processtyrning och/eller kvalitetskontroll.  Segjärnsteknologin lanseras vid
GIFA med avsikt att säkra fältförsöksåtaganden med början under hösten 2011.

 "GIFA ger ett utmärkt tillfälle för SinterCast att visa upp sin teknologi och
att möta nuvarande och potentiella kunder från hela världen" säger Dr Steve
Dawson, VD i SinterCast. "Vi är glada att presentera den utökade
funktionaliteten inom vår kärnverksamhet, teknologi för kompaktgrafitjärn, och
att presentera vår utveckling av termisk analys för segjärn. Vi ser fram emot de
kommande fem dagarna i Düsseldorf, för att utforska de nya möjligheter som denna
unika mässa kan ge."


Dr Steve Dawson

VD

SinterCast AB (publ)

Tel:  +46 8 660 7750

e-post: steve.dawson@sintercast.com



SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre
draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel
utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium ger CGI
ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet
samtidig som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts
teknologi används för produktion av CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till
17 ton, alla producerade med samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av
SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Caterpillar, Chrysler, DAF
Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General
Motors, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA
Peugeot-Citroën, Renault, Rolls-Royce Power Engineering, Scania, Toyota,
Volkswagen, Volvo, VM Motori och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad
hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan. (Stockholmsbörsen: SINT). För mer
information: www.sintercast.com

                  - SLUT -



Pressmeddelande PDF: 
hugin.info




This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
(i) the releases contained herein are protected by copyright and 
  other applicable laws; and 
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
  
Source: SinterCast via Thomson Reuters ONE