Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast Årsstämma 2011

19:06 / 19 May 2011 SinterCast Press release

[Stockholm, 19 maj 2011] - SinterCast AB (publ) ordinarie årsstämma hölls den
19 maj 2011 i Stockholm. Under stämman gjordes framföranden av Jeffrey Breneman,
Executive Director för USA Coalition for Advanced Diesel Cars och av Dr Steve
Dawson, vd. De inspelade presentationerna kommer att finnas tillgängliga på
SinterCasts webbplats på eller innan tisdagen den 24 maj.

Breneman konstaterade att amerikanska konsumenters medvetenhet om avancerade
dieseldrivna bilar som en ren och bränslesnål alternativ fordonsteknologi har
ökat avsevärt under de senaste fem åren, och att marknadsandelen för diesel i
amerika på kort sikt bedöms växa från 4,6 % år 2010 till 10 % år 2015. Även om
den totala marknadsandelen för diesel är fortsatt låg, visade Breneman att när
ett dieselalternativ fanns tillgängligt blev dieselandelen 30 % för bilar och
63 % för pickuper, under 2010. Senare i år kommer Kalifornien att slutföra LEV
III-normer för avgasutsläpp vid avgasröret. Den federala regeringen kommer att
föreslå, CAFE (Corporate Average Fuel Economy) standarden för åren 2017-2025,
vilket kan komma att kräva en så låg snittförbrukning per bilföretag som 3.8
liter per 100 km år 2025. Efter genomförandet kommer amerika att ha en 12-
årsperiod med en tydlig och stabil utsläppslagstiftning och med krav på
betydande förbättringar av bränsleekonomin för fordon.
Detta stabila regelverk kombinerat med behovet av att möta hårdare kortsiktiga
bränsleekonomiska krav, kommer att ge OEM-företagen ett gynnsamt klimat att
utveckla och lansera dieselfordon i, med trygghet i att investeringarna
återbetalar sig och att lönsamhet kan erhållas. Breneman bekräftade koalitionens
övertygelse om att den moderna dieselmotorn kommer att vara en viktig del av att
förverkliga  målet  om  att  reducera  bensinanvändningen och att minska
koldioxidutsläpp och att dieseln är den enda teknik som kan tillgodose
regeringens mål idag, utan behov av infrastrukturinvesteringar. Breneman har
åtagit  sig  att  kämpa för ett teknikneutralt regelverk som uppmuntrar
konsumenterna att välja den teknik som passar deras körbehov bäst.

Under vd-anförandet presenterade Dr Steve Dawson översiktligt de senaste
marknadsaktiviteterna  och  gav  en  överblick  av  den  potentiella
marknadsutvecklingen  för  SinterCast. Dr Dawsons presentation visade att
serieproduktionsvolymen fortsätter att öka, och har ökat med 55 % i årstakt
sedan föregående årsstämma. De 46 komponenter som för närvarande finns i
serieproduktion har en potential att nå cirka 1,55 miljoner motorekvivalenter,
vid full volym. Det förväntas att tillväxten i serieproduktionen planar ut under
andra halvåret 2011 och att ytterligare tillväxt kommer med nya produkter.
 Utöver serieproduktionstillväxten, fortsätter bolaget att ha en positiv syn på
nya installationsmöjligheter under 2011. Med utgångspunkt från installationen av
System 3000 hos Daedong i januari och installationen av Mini-System 3000 hos
Daeshin,  som  tillkännagavs den 17 maj, är bolagets målsättning om fem
installationer för helåret, oförändrat.

Avslutningsvis, bekräftade Dr Dawson att serieproduktionsökningen, de nya
installationsmöjligheterna och den utökade fältverksamheten har medfört att de
anställda i SinterCast känner sig väldigt motiverade och nöjda med utfört
arbete.  Bolaget har utökat sina resurser för försäljning och marknadsföring för
att befrämja och säkerställa nya tillväxtmöjligheter. SinterCast kommer att
fortsätta att se över bemanningen för att säkerställa att företaget har
tillräckliga resurser för att möta efterfrågan på marknaden och förverkliga det
långsiktiga målet på miljontals SinterCast-CGI fordon på vägarna.

Under årsstämman omvaldes Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Aage Figenschou, Andrea
Fessler, Robert Dover och Steve Dawson som styrelsens ledamöter och Laurence
Vine-Chatterton valdes som ny styrelseledamot. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist blev
omvald  som  ordförande.  Årsstämman  beslutade  också om valberedningens
sammansättning intill nästa årsstämma. Valberedningen består av Ulla-Britt
Fräjdin-Hellqvist, Lars Ahlström, med huvudsaklig uppgift att representera
större  aktieägare,  och  Torbjörn Nordberg, med huvudsaklig uppgift att
representera mindre aktieägare. Alla förslag som lades fram till årsstämman
godkändes av aktieägarna.


På styrelsens uppdrag

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist         Steve Dawson

Ordförande                  Vd

Tel:  +46 8 660 7750            Tel:   +46 8 660 7750

e-post: u-b.frajdin-hellqvist@sintercast.com e-post: steve.dawson@sintercast.com


SinterCast  är  världens  ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre
draghållfasthet,  45 %  högre  styvhet  och  med  en  ungefärlig  dubbel
utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium ger CGI
ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet
samtidig  som motorns vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts
teknologi används för produktion av CGI-komponenter i storlekar från 2 kg till
17 ton, alla producerade med samma processtyrningsteknologi. Slutanvändare av
SinterCast-CGI-komponenter är Aston Martin, Audi, Caterpillar, Chrysler, DAF
Trucks, Ford, Ford-Otosan, General Electric Transportation Systems, General
Motors, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, MAN, Navistar, Porsche, PSA Peugeot-
Citroën, Renault, Rolls-Royce Power Engineering, Scania, Toyota, Volkswagen,
Volvo, VM Motori och Waukesha Engine. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ
OMX  Stockholm  på  Small  Cap-listan.  (Stockholmsbörsen:  SINT).För mer
information:www.sintercast.com

                   SLUT