Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Proacts årsredovisning 2023 publicerad

08:00 / 16 April 2024 Proact Press release

  • Årsredovisningen 2023 finns tillgänglig för nedladdning och tryckt utgåva av årsredovisningen finns tillgänglig för beställning
  • Årsredovisningen 2023 består av Proacts finansiella rapport 2023, hållbarhetsrapport 2023, samt bolagsstyrningsrapport 2023

Proacts (NASDAQ: PACT) årsredovisning 2023 finns nu tillgänglig på Proacts webbplats  
https://www.proact.se/finansiella-rapporter/  (https://www.proact.se/finansiella-rapporter/ )
Det går även att beställa en tryckt årsredovisning via info@proact.se  (info@proact.se ?subject=Best%C3%A4llning%20av%20tryckt%20%C3%A5rsredovisning%202023)

Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-16 08:00 CET.

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 12 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/