Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

16:10 / 8 April 2024 Proact Press release

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556494-3446 Proact IT Group AB
Instrument SE0015961222 Ordinary shares
Innehavare Mourant Trustees (Guernsey) Limited
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2024-04-03
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 395 575
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 395 575
Andel
 - aktier 4,9839 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,9839 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,9839 % 1 395 575
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,9839 % 1 395 575
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Bolero Holding Sarl (Luxembourg)
 - antal rösträtter 1 395 575
 - andel av rösträtter 4,9839 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 395 575
 - andel av rösträtter 4,9839 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/