Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

12:56 / 7 February 2024 Proact Press release

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556494-3446 Proact IT Group AB
Instrument SE0015961222 Aktie
Innehavare Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 806 973
Antal rösträtter 2 806 973
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2024-02-06
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 756 973
 - direkt innehavda rösträtter 2 731 574
 - indirekt innehavda rösträtter 25 399
Andel
 - aktier 9,85 %
 - direkt innehavda rösträtter 9,76 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0,09 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 9,85 % 2 756 973
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 9,85 % 2 756 973
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 756 973
 - andel av rösträtter 9,85 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/