Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ovzon

Ovzon

Satelliten Ovzon 3 på plats i geostationär omloppsbana, lyckade initiala tester

08:00 / 14 June 2024 Ovzon Press release

Ovzons egenutvecklade satellit Ovzon 3 har efter fem månaders resa i rymden nått sin slutdestination i den geostationära omloppsbanan. Initiala tester har genomförts av produktionspartnern Maxar och satelliten, inklusive Ovzon On-Board-Processor, kommer snart lämnats över till Ovzon för fortsatta tester i omloppsbana. Satelliten förväntas tas i kommersiell drift vid halvårsskiftet 2024, allt enligt plan.

Tidigare under det andra kvartalet 2024 lanserade Ovzon två nya SATCOM-as-a-Service-tjänster för Ovzon 3, skräddarsydda för att möta kunders behov av avancerad satellitkommunikation baserad på prestanda, mobilitet och resiliens. De nya SATCOM-as-a-Service-tjänsterna, Ovzon Pegasus och Ovzon Orion, bygger på de unika egenskaperna och teknologin hos satelliten Ovzon 3 och Ovzon On-Board-Processor.

“Vi är upprymda över att Ovzon 3 nu nått sin banposition i rymden. De initiala testerna visar att satelliten är i mycket gott skick och tidsplanen är fortsatt intakt. Vi bedömer att satelliten kan tas i kommersiell drift inom några få veckor. Intresset fortsätter att öka från en allt bredare kundbas tack vare de unika förmågor Ovzon 3 kan erbjuda med tjänsterna Ovzon Pegasus och Ovzon Orion. Vår Ovzon 3-baserade SATCOM-as-a-Service kommer förse marknaden med oöverträffad prestanda, mobilitet och resiliens i en tid när världen behöver det som mest”, säger Per Norén, VD på Ovzon.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/