Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ovzon

Ovzon

Ovzon Delårsrapport januari–mars 2024

08:00 / 19 April 2024 Ovzon Press release

Kvartalet januari–mars 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 65 (57) MSEK
  Justerad nettoomsättning uppgick till 64 (57) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -25 (-23) MSEK
  Justerat rörelseresultat uppgick till -25 (-34) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -43 (-19) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,37) SEK
 • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -77 (72) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Lyckad uppsändning av satelliten Ovzon 3 skedde den 3 januari 2024
 • U.S. DOD först med att beställa den nya mobila satellitterminalen Ovzon T7
 • Förnyad order för leverans till den italienska brand- och räddningstjänsten
 • Order om 9,7 MUSD från en europeisk kund
 • Ny order från Swedish Space Corporation om 6 MSEK

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalets utgång

Stark orderingång – bra start på 2024
För Ovzon har de första månaderna av 2024 startat på samma positiva sätt som vi avslutade 2023. Uppsändningen av vår första egna satellit, Ovzon 3, den 3 januari 2024 var inte bara en betydande milstolpe för bolaget, det innebär också en intensifiering i att aktivt fördjupa kunddialoger och demonstrationer kring den förbättrade prestandan, mobiliteten och resiliensen som nästa generation av Ovzons SATCOM-as-a-Service kommer innebära. Ovzon 3 kommer att driftsättas i mitten av 2024 men redan nu har våra accelererande försäljningsinsatser och stärkta position resulterat i viktiga order. Inte minst bland våra europeiska kunder inom försvar, nationell säkerhet och offentlig säkerhet.

Jag är nöjd med att trenden av en stärkt orderingång under det fjärde kvartalet 2023 höll i sig även under det första kvartalet 2024 och uppgick till 11,1 (0,5) MUSD. Den största ordern under kvartalet var ett 12-månaderskontrakt från en europeisk kund till ett värde av 9,7 MUSD (cirka 99 MSEK). Den avser både mobila satellitterminaler och vår högpresterande SATCOM-as-a-Service-tjänst. Leverans påbörjas under det andra kvartalet. Ordern är viktig och innebär en betydande expansion av vår installerade bas i Europa.

Vi erhöll också en förnyelse för leverans av SATCOM-as-a-Service till den italienska brand- och räddningstjänsten som sträcker sig över hela 2024. Dessutom fick vi ytterligare en ny order från Swedish Space Corporation (SSC). I februari blev U.S. DOD den första kunden att beställa vår nya mobila satellitterminal Ovzon T7 – den minsta och mest kraftfulla mobila satellitterminalen på marknaden.

Under det första kvartalet tog vi tillfället i akt att träffa kunder på satellitindustrins mest framstående konferens och mässa, Satellite 2024 i Washington D.C. Mäs-san lockade drygt 350 utställare och över 15 000 besökare. Vi vann ett prestigefyllt pris som branschens ledande innovation för satelliter i omloppsbana med Ovzon 3. Jag är stolt över att Ovzon under det senaste året avsevärt stärkt sin position och profil.

Ovzon – unikt helhetserbjudande, inte bara banbrytande teknologi
Ovzon är idag positionerad i premium-segmentet för kritisk kommunikation och levererar integrerad mobil satellitkommunikation med teknologi i absoluta framkant. Vi fortsätter att mottaga positiv feedback för vår dedikerade kundservice där vi genom serviceavtal (SLA:s) åtar oss att leverera den högsta nivån av prestanda och kundsupport. Vår servicemodell inkluderar lokal dedikerad expertsupport dygnet runt för att säkerställa att eventuella avvikelser åtgärdas i realtid. Våra kunder ser Ovzon som en sann partner. Vår passion för kundservice är en av våra största framgångsfaktorer.

Banar väg för bolagets nästa fas
Ovzon 3:s resa mot sin slutdestination går enligt plan. Satelliten är i gott skick och förberedelserna för driftsättning pågår för fullt. När satelliten tas i drift i mitten av 2024 kommer vi att befinna oss i ett förbättrat läge. Med Ovzon 3 uppkopplad kommer vi att hantera en mix av egna och hyrda satellitnätverk, vilket skapar flexibilitet avseende geografisk täckning, prestanda och kostnadseffektivitet. Det gör att vi kan möta efterfrågan samt optimera våra tjänster och vårt kapacitetsutnyttjande. Parallellt utvärderar vi kontinuerligt bolagets strategi på både kort och lång sikt.

Många länder, allianser och organisationer accelererar och stärker idag sin totala militära och civila försvarsförmåga. Rymden och satellitkommunikation spelar en viktig roll och har på kort tid blivit en kritisk del av ett lands totalförsvar. Länder med liten eller ingen satellitinfrastruktur utvärderar numera aktivt hur de kan skapa egenkontrollerade system som möjliggör mer nationellt oberoende i en alltmer rymdbaserad geopolitisk miljö. Det möjliggör en mer resilient och säker kommunikationsinfrastruktur. Ovzon 3 och vår unika egenutvecklade On-Board-Processor kommer inom kort att erbjuda en förmåga som är viktigare nu än någonsin.

Huvudfokus härnäst är att göra Ovzon 3 redo för driftsättning, vilket kommer förbättra våra möjligheter att växa genom användning av egen kapacitet. Detta utöver vårt åtagande att leverera högsta kundnöjdhet, skärpa våra marknadsaktiviteter ytterligare samt investera i och skydda vår teknologi för att driva lönsam tillväxt.

Per Norén, VD Ovzon

Webcast
I anslutning till denna delårsrapport kommer en webcast att hållas kl 13.30 (CEST), den 19 april 2024. Ovzons VD Per Norén och CFO Noora Jayasekara presenterar resultatet och svarar på frågor.

Webbsändningen nås via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ovzon/q1-2024/

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/