Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ogunsen

Ogunsen

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2024

08:30 / 16 May 2024 Ogunsen Press release

Perioden januari - mars 2024

· Nettoomsättningen uppgick till 128,4 MSEK (143,7), vilket motsvarar en minskning om 10,6 % (17,3)
· EBIT uppgick till 10,4 MSEK (16,8) vilket ger en rörelsemarginal om 8,1 % (11,7)
· Resultat efter skatt uppgick till 8,2 MSEK (13,2)
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,77 SEK (1,23)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 MSEK (16,5)

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/