Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Ogunsen

Ogunsen

Ogunsen årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023

08:45 / 28 March 2024 Ogunsen Press release

Ogunsen AB (publ) offentliggör Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2023.
Rapporterna finns nu tillgängliga på https://ogunsen.se/investor-relations/ samt som bilagor i detta pressmeddelande

Show as PDF

Aktietorget

This information was distributed by Aktietorget http://www.aktietorget.se/