Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato publicerar årsredovisningen för 2023

14:30 / 11 April 2024 Nolato Press release

Nolatos årsredovisning för 2023 är nu publicerad på bolagets webbplats www.nolato.se/ir. Den tryckta versionen är under distribution till de aktieägare som har beställt den samt kan beställas via webbplatsen.

Integrerat i årsredovisningen finns bolagets hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/