Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato förvärvar schweiziska Treff

14:00 / 26 September 2016 Nolato Press release

Nolato har tecknat avtal avseende förvärv av schweiziska Treff AG. Bolaget, som omsätter drygt 450 mkr på årsbasis med god lönsamhet, ger en stärkt kundbas och geografisk expansion inom såväl Nolato Medical som Nolato Industrial.

Treff tillverkar bland annat förbrukningsmaterial för diagnostik inom sjuk- och egenvård (in-vitro-diagnostics, IVD) samt tekniskt avancerade precisionskomponenter till olika industrisegment. Bolaget bedöms under 2016 ha en omsättning om drygt 450 mkr, med en EBITDA-marginal om cirka 11,5 procent. 

- Genom förvärvet får vi egen närvaro i den tysktalande delen av Europa. Det öppnar dörren till ett stort antal nya och internationellt ledande kunder, inte minst inom medicinteknik, varav flera redan idag är befintliga kunder till Treff, konstaterar Nolatos koncernchef Christer Wahlquist.

Treff har cirka 190 medarbetare vid sin anläggning i Degersheim, i kantonen St. Gallen, Schweiz. Bolaget grundades 1946 och har varit familjeägt sedan dess. Nuvarande management kommer att vara kvar i verksamheten.

- Förvärv är en viktig del av vår tillväxtstrategi och vi arbetar kontinuerligt för att skapa aktie­ägarvärde genom att finna kompletterande kvalitetsbolag, som har goda marknadspositioner samt en hög teknisk nivå. Treff är ett välskött och välinvesterat bolag som passar väl in i vår kultur. 

Affären kommer att slutföras under första veckan i oktober, då även konsolidering sker. Affären bedöms medföra en marginell positiv effekt på Nolatos vinst per aktie under innevarande år. Omkring två tredjedelar av Treffs verksamhet kommer framöver att redovisas inom Nolato Industrial och en tredjedel inom Nolato Medical.    

Förvärvet finansieras genom utnyttjande av befintliga kreditavtal. Nolato har även efter förvärvet en fortsatt stark finansiell ställning.

---------

För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato inbjuder till en telefonkonferens idag, måndag den 26 september 2016 klockan 15.30, där koncernchef Christer Wahlquist och finansdirektör Per-Ola ­Holmström kommenterar förvärvet. Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är 08 301 790 och koden 389 917.

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 26 september 2016 kl 14.00 CET.

www.nolato.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/