Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato Medical kraftsamlar i Hörby

13:30 / 1 March 2010 Nolato Press release

Nolato MediTech, som ingår i den börsnoterade Nolatokoncernens affärsområde Nolato Medical, bygger ut sin produktionskapacitet i Hörby för att skapa optimala möjligheter för fortsatt expansion.

- Verksamheten har de senaste åren utvecklats mycket starkt, kommenterar Christer Wahlquist, som är chef för affärsområde Nolato Medical. Genom att bygga ut Nolato MediTechs befintliga fabrik i Hörby med 3.700 kvadratmeter får vi nu bra förutsättningar att på ett rationellt sätt fortsätta vår expansion.

Förutom i Hörby har Nolato MediTech idag produktion i Torekov, Lomma och Kristianstad. De två förstnämnda enheterna fortsätter som tidigare, medan verksamheten i Kristianstad kommer att flyttas till Hörby när utbyggnaden står klar i slutet av 2010.

- I Kristianstad har Nolato MediTech endast en mindre enhet för utveckling och produktion, det passar mycket bättre in i helheten att samordna dessa resurser i Hörby, kommenterar Hans Porat, som är koncernchef i Nolato.

- Vi kommer att erbjuda de anställda där att följa med till Hörby.

Till ny VD i Nolato MediTech har utsetts Johan Iveberg, som närmast kommer från Trelleborgkoncernen. Han tillträder senast 1 maj.

Fastigheten i Hörby hyrs av kommunala Hörby Industrifastigheter, som även kommer att svara för utbyggnaden.


----------- För ytterligare information kontakta: Christer Wahlquist, chef för Nolato Medical, 040 419559 Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294

--------------------------- Nolato Medical är ledande utvecklare och tillverkare av polymera produkter och produktsystem till kunder inom medicinteknik och läkemedel. Nolatokoncernen är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har omkring 4.300 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF