Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato: Effektiviseringar ger effekt

14:01 / 21 July 2009 Nolato Press release

I dagens rapport för första halvåret redovisar Nolato en omsättning på 1.163 mkr för sex månader, vilket är en minskning med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 55 mkr, jämfört med 120 mkr första halvåret 2008. Kassaflödet var 91 mkr (66) och nettoskulden 72 mkr (333).

- Nolato Medical fortsätter sin goda utveckling och vi intensifierar nu satsningar för att kunna erbjuda nya och befintliga kunder ökade projekt- och teknikresurser samt systemleveranser i större omfattning, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat.

Nolato Medical ökade sin omsättning med 16 procent till 355 mkr (305). Rörelseresultatet EBITA ökade till 47 mkr (42).

Nolato Telecoms utveckling ligger väl i linje med tidigare lämnad information, med låga produktionsvolymer under perioden. Omsättningen minskade med 27 procent till 409 mkr (561) och rörelseresultatet EBITA 32 mkr (47). Exklusive utdelning från den tidigare kunden BenQ:s insolvens om 35 mkr uppgick resultatet till -3 mkr (47).

- Nolato Telecom har en stark projektportfölj, som nu stegvis går i produktion, konstaterar Hans Porat.

Nolato Industrial påverkas av den allmänna fordons- och industrikonjunkturen. Kraftfulla effektiviseringar har genomförts och har haft full effekt under hela andra kvartalet. Omsättningen minskade med 22 procent till 403 mkr (519) och rörelseresultatet EBITA var -8 mkr (40). Exklusive kostnader för effektiviseringsprojekt uppgick resultatet till 4 mkr (40).

- Nolato Industrial fortsätter att ta marknadsandelar och uppstart av nya projekt har till viss del motverkat den generellt svaga efterfrågan, påpekar Hans Porat.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har omkring 3.300 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF