Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato Q1: Fortsatt starkt kassaflöde

14:00 / 27 April 2009 Nolato Press release

Första kvartalet 2009 i sammandrag – Omsättningen minskade med 12 procent till 606 MSEK (690) – Rörelseresultat (EBITA) minskade till 16 MSEK (59) – Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (41) – Resultat per aktie var 0,15 SEK (1,56) – Kassaflödet efter investeringar var starkt och uppgick till 56 MSEK (47) – Fortsatt god utveckling för Nolato Medical – Kostnader för personalneddragningar inom Nolato Industrial kommer att uppgå till 15 MSEK och belasta det andra kvartalet – Utdelning om 35 MSEK från BenQ-konkursen kommer att redovisas under det andra kvartalet 2009

Den fullständiga rapporten bifogas respektive finns på www.nolato.se


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har omkring 3.800 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF