Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato gör ytterligare anpassning av kostnadsmassan samt erhåller engångsintäkt om 35 MSEK från BenQ

10:06 / 23 April 2009 Nolato Press release

För att ytterligare anpassa verksamheten till det försämrade konjunktur- och marknadsläget för Nolato Industrial har reduktion av personalstyrkan skett med cirka 60 personer. Personalneddragningarna innebär att kostnaderna sänks med omkring 25 MSEK på årsbasis med effekt från och med årets andra kvartal.

I samband med tidigare kunden BenQs insolvens och sedermera konkurs reserverade Nolato 125 MSEK under fjärde kvartalet 2006, vilket motsvarade den totala utestående finansiella risken relativt BenQ. Ur konkursboet har Nolato nu erhållit utdelning från konkursen om 35 MSEK.

Det innebär att Nolato under andra kvartalet kommer att redovisa en intäkt av engångskaraktär om 35 MSEK. Samtidigt kommer rörelseresultatet att belastas med cirka 15 MSEK till följd av ovannämnda personalneddragningar. Sammantaget kommer därmed Nolatos rörelseresultat att påverkas positivt med 20 MSEK och resultatet efter skatt med 15 MSEK under andra kvartalet, vilket motsvarar en positiv nettoeffekt med 57 öre per aktie.

Delårsrapporten för första kvartalet kommer att offentliggöras den 27 april omkring kl 14:00.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 eller 0705 517550 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293 eller 0705 763340

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har omkring 3.800 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF