Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato publicerar årsredovisningen för 2008

13:01 / 23 March 2009 Nolato Press release

Nolatos årsredovisning för 2008 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida, www.nolato.se. Den tryckta versionen är under distribution till de aktieägare som har beställt den och kan även beställas via hemsidan

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bl.a. telekom, medicinteknik, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har 3.900 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF