Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Ny chef för Nolato Telecom

10:00 / 13 February 2009 Nolato Press release

Jörgen Karlsson har från 1 mars utsetts till ny chef för affärsområde Nolato Telecom och medlem av Nolatos koncernledning. Han kvarstår som vd i Nolato Beijing, det bolag i Nolatokoncernen som utvecklar och tillverkar systemprodukter till kunder inom mobiltelefonsektorn. Jörgen kommer även i sin nya roll vara placerad i Kina.

Jörgen är 44 år, polymeringenjör, och har varit anställd i olika positioner inom Nolatokoncernen sedan 1995. Han var som marknadschef med om att bygga upp verksamheten för Nolato Telecom i Kina mellan 2001 och 2003 och tillträdde som vd i Nolato Beijing 2007.

Nuvarande chef för Nolato Telecom, Jonas Persson, har på egen begäran valt att lämna Nolato för en position utanför koncernen.


För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bl.a. telekom, medicinteknik, fordon och andra utvalda industrisegment. Koncernen har 3.900 medarbetare. Affärsområde Nolato Telecom är en världsledande utvecklare och tillverkare av polymera systemprodukter till kunder inom framför allt mobiltelefonsektorn. Affärsområdet omsatte 1.243 miljoner kronor under 2008 och har 2.800 anställda. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF