Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato fortsätter sin satsning inom medicinteknik - bildar Nolato MediTech

15:00 / 17 December 2009 Nolato Press release

Nolatokoncernens affärsområde Nolato Medical stärker sina resurser för projektledning, utveckling och produktion inom medicinteknik genom att samla verksamheterna i södra Sverige i ett nytt bolag, Nolato MediTech AB.

Det nya bolaget bildas genom en sammanslagning av Nolato Medical Rubber AB och Nolato Medevo AB. Totalt kommer verksamheten att ha omkring 275 anställda.

- Sammanslagningen skapar en kundnära och kraftfull organisation med samlade projektresurser, enhetliga arbetsprocesser och gemensamt kvalitetssystem, kommenterar Christer Wahlquist, som är chef för Nolato Medical. Det ger oss optimala förutsättningar att driva stora kundprojekt med omfattande produktion.

Arbetet med att rekrytera en VD till Nolato MediTech pågår och beräknas vara klart i början av 2010. Magnus Emeus, nuvarande VD i Nolato Medical Rubber och Nolato Medevo samt medlem i koncernledningen, har efter drygt ett decennium inom Nolato beslutat sig för att börja en ny anställning utanför koncernen. Han kommer att vara kvar i Nolato fram till som längst april 2010.


----------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Christer Wahlquist, chef för Nolato Medical, 040 419559

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har omkring 4.500 medarbetare. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF