Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolato redovisar starkt resultat och god finansiell ställning

14:30 / 29 January 2009 Nolato Press release

Nolato redovisar ett mycket starkt resultat för helåret 2008. Omsättningen ökade med 17 procent till 2,8 miljarder kronor (2,4) och rörelseresultatet (EBITA) med 18 procent till 240 miljoner kronor (204). Kassaflödet uppgick till 296 miljoner kronor (227) och soliditeten till 50 procent (46).

– Sammantaget var 2008 ett av de bästa åren någonsin för Nolato, konstaterar Hans ­Porat, som är vd och koncernchef. Vårt starka resultat och goda finansiella ställning ger oss nu en stabil grund att stå på i lågkonjunkturen och därmed möjlighet att skapa framtida affärer.

– Två av våra tre affärsområden, Nolato Medical och Nolato Telecom, hade en mycket god utveckling under året, medan Nolato Industrial påverkades negativt av den kraftiga inbromsningen i fordons- och industrikonjunkturen.

Nolato Medical ökade omsättningen med 20 procent till 632 miljoner kronor (526) och resultatet med 21 procent till 92 miljoner kronor (76). Marginalen uppgick till 14,6 procent (14,4).

Nolato Telecom ökade omsättningen med 35 procent till 1.243 miljoner kronor (920) och resultatet med 63 procent till 119 miljoner kronor (73). Marginalen uppgick till 9,6 procent (7,9).

Nolato Industrial minskade omsättningen till 950 miljoner kronor (1.000) och resultatet till 59 miljoner kronor (78). Marginalen uppgick till 6,2 procent (7,8).

– Nolato Medical har haft en fantastisk utveckling och med god lönsamhet tredubblat sin omsättning på bara några år tack vare god kundutveckling, ökad internationalisering och bra förvärv, säger Hans Porat. Nolato Telecom har ytterligare fördjupat samarbetetet med de stora kunderna och börjat leverera till den nya kunden RIM (BlackBerry).

Utdelningen för 2008 föreslås bli 2,75 kronor per aktie (3,00). Årsstämma hålls den 27 april.


---------------------------------------------------------------------- För ytterligare information kontakta: Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294 Per-Ola Holmström, vice VD och finansdirektör, 0431 442293

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bl.a. telekom, medicinteknik, fordon och andra utvalda industri­segment. Koncernen har 4.500 medarbetare i Sverige, Kina och Ungern. Nolatoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i segmentet Stockholm Small Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Show as PDF