Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson - förslag till nya styrelseledamöter

11:32 / 11 April 2002 Midsona Press release

Wilh. Sonesson - förslag till nya styrelseledamöter Vid Wilh. Sonessons ordinarie bolagsstämma den 24 april 2002 kommer följande förslag att framläggas, som stöds av aktieägare, representerande cirka 53 % av det totala röstantalet och cirka 42 % av kapitalet. Pkt 12: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Det föreslås val av åtta (8) ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Pkt 13: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Det föreslås att styrelsearvode skall utgå med 450 000 kronor för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas enligt styrelsens beslut mellan ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna föreslås att utgå enligt godkänd räkning. Pkt 14: Val av styrelseledamöter Nyval av Åke Fredriksson, Lars Lindegren och Ewa Ställdal Omval föreslås av Bo Håkansson, Greg Dingizian, Erik Gabrielson, Jörgen Johnsson och Conny Karlsson. Rolf Bjerndell, Hans Källenius, Lennart Molvin och Sven Sandberg har undanbett sig omval. Åke Fredriksson, civilingenjör, född 1948, tidigare Koncernchef och VD för Perstorp AB, övriga styrelseuppdrag IFS AB (publ) Lars Lindegren, född 1937, har tidigare haft ledande befattningar inom Pharmacia och Astra. Styrelseordförande i Metcon Medicin AB och styrelseledamot i Tripep AB (publ) och PhotoCure ASA. Ewa Ställdal, född 1949, VD Vårdalstiftelsen som stödjer forskning och forskarutbildning inom vård- och allergiområdet. Hon har arbetat som rådgivare i medicinska utbildnings- och forskningsfrågor i ett flertal regeringsbildningar vid utbildningsdepartementet och bl a varit Byråchef för utbildnings- och forskningsbyrån vid Karolinska Institutet. Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum den 24 april 2002 på Malmö Börshus, kl 17.00. Lund den 11 april 2002 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta; Bo Håkansson, Ordförande, tel 046-280 81 00, 0705-98 57 22 bo.hakansson@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT00220/wkr0002.pdf

Show as PDF