Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB: Generic Sweden Delårsrapport Jan - Mars 2024

16:00 / 15 May 2024 Generic Press release

Första kvartalet 2024 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökade med 22% till 42,17 MSEK (34,64 MSEK)
  • EBITDA minskade med 6% till 7,14 MSEK (7,60 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,45 SEK (0,48 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,11 MSEK (-1,09 MSEK)

Notera
Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom Susanne Lundins försorg för offentliggörande kl. 16.00 den 15 maj 2024.

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c: a 143 MSEK under 2023 och har 23 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se. Hänvisninggörs till www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/