Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Årsredovisning 2012 publicerad

16:00 / 25 April 2013 Generic Press release

Årsredovisningen för 2012 finns nu tillgänglig på Generics hemsids, www. generic.se.

Det går bra att ladda ned rapporten som PDF via nedanstående länk

Generic Årsredovisning 2012 >> (generic.se/finansiella-rapporter/generic_ar11sve.pdf)

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 134 Mkr under 2011 och har cirka 90 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. För mer information besök generic.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/generic-sweden-ab/r/generic-arsredovisning-2012-publicerad,c9406705

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/660/9406705/116943.pdf

Show as PDF