Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB (publ)

02:53 / 23 April 2024 G5 Entertainment Press release

Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556680-8878 G5 Entertainment AB (publ)
Instrument SE0001824004 share
Innehavare Wide Development Cyprus Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2024-04-21
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 640 000
 - direkt innehavda rösträtter 640 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 8,2 %
 - direkt innehavda rösträtter 8,2 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,2 % 640 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 8,2 % 640 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 640 000
 - andel av rösträtter 8,2 %
 
Kommentar
Wide Development Cyprus Ltd will received 640000 shares in G5 Entertainment AB from its parent company Wide Development Ltd as capital contribution in exchange for issuing new shares.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/