Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB får beställning från Jet2.com (UK) påZonal Drying™ system till B737-300 flygplan

14:35 / 14 June 2010 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har erhållit beställning på Zonal Drying™ System från Jet2.com i England för sina 13st Boeing B737-300 flygplan. Systemen skall installeras under 2010 och 2011.

Jet2.coms Chief Executive, Philip Meeson kommenterar: ”Vi på Jet2.com försöker minska vår miljöpåverkan av koldioxidutsläpp på alla sätt och installationen av CTTs Zonal Drying system, med sin unika teknologi, är en integrerad del i vår gröna strategi. Våra kunder blir mer och mer miljömedvetna och uppskattar alla steg vi tar för att minska vår bränsleförbrukning och därmed minska våra utsläpp i naturen. Vi är ett vänligt lågprisbolag som flyger våra passagerare till mer än 50 destinationer och det är viktigt att vi flyger våra flygplan på det mest effektiva sättet. Jag är belåten med att vi kan förlita oss på att CTT hjälper oss i denna strävan”

 “Med denna beställning blir Jet2.com en av våra största och viktigaste kunder av vårt Zonal Drying™ system” kommenterar Ulf Liljenberg, försäljnings och marknadschef på CTT Systems. ”Det faktum att Jet2.com, baserat på erfarenheterna av systemet i sina B757 och B737QC, nu beställer systemet för de resterande flygplanen i sin flotta är mycket tillfredsställande och ett bevis på systemets fördelar”, fortsätter Ulf Liljenberg.

 Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de

operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av:

• Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),

• Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),

• Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

 CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också nyligen blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se                                              Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se                            Besök även: www.ctt.se (http://www.ctt.se/)

CTT Systems AB (publ) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Koncernens affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt som standard för Boeings B787 samt som option för Airbus A350 och CTTs befuktare är option på B787 och A350 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Till A350 är kabinbefuktningssystemet Cair™ valt som option. CTT har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Air New Zealand, KLM, Swissair, Austrian, Continental Airlines, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, My Travel, TUIFLY Nordic, TAP, Thomas Cook.

Show as PDF