Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ) årsstämma 6 maj 2010

09:00 / 7 May 2010 CTT Systems Press release

På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Johan Lundsgård, Anders Helmner, Lars Lindgren och Björn Rönnqvist till ordinarie styrelseledamöter. Som nya ordinarie styrelseledamöter invaldes Gert Schyborger och Maria Nordberg.

På stämman beslutades även att utse Johan Lundsgård till styrelsens ordförande.

Grant Thornton Sweden AB valdes av stämman som revisorer i bolaget på 3 år.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högts 800 000 aktier.

Stämman beslöt om tillsättande av en valberedning vilken årligen utses av de tre största aktieägarna i bolaget.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Mikael Brate CFO, CTT Systems AB, Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 0736 - 555 412 eller E-Post: mikael.brate@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Koncernens affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt som standard för Boeings B787 samt som option för Airbus A350 och CTTs befuktare är option på B787 och A350 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Till A350 är kabinbefuktningssystemet Cair™ valt som option. CTT har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swissair, Austrian, Continental Airlines, ANZ, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, My Travel, TUIFLY Nordic, TAP, Thomas Cook

Show as PDF