Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB får beställning från Thomas Cook Scandinavia på Zonal Drying™ system till Airbus A320/A321 flygplan

15:01 / 23 February 2010 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har erhållit beställning på Zonal Drying™ System från Thomas Cook Scandinavia i Danmark för 6st Airbus A320/A321 flygplan. Systemen skall installeras i april/maj 2010.

”Att installera CTTs Zonal Drying™ system är ett för oss naturligt steg i vår miljöprofil som nyligen gav Thomas Cook Scandinavia reseindustrins miljöpris i konkurrens med 80 andra bolag. Zonal Drying™ systemet kommer att sänka vikten i våra flygplan med ungefär 250 kg, vilket sänker bränsleförbrukningen med ca.30 ton och reducerar CO2 utsläppen med ca.95 ton per år”, säger CEO Tom Clausen

”Vi har sedan tidigare Thomas Cook, UK som kund och är nu glada att få Thomas Cook Scandinavia som en ny kund. Vi är övertygade om att Thomas Cook Scandinavia med sin typ av drift kommer att få maximalt ut av den bränsle och utsläppsbesparande potentialen av vårt Zonal Drying™ system”, säger Ulf Liljenberg, försäljningschef för CTT Systems.

Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av: • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten), • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion), • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen), Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också nyligen blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-post: ulf.liljenberg@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Koncernens affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt som standard för Boeings B787 samt som option för Airbus A350 och CTTs befuktare är option på B787 och A350 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Till A350 är kabinbefuktningssystemet Cair™ valt som option. CTT har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Air New Zealand, KLM, Swissair, Austrian, Continental Airlines, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, My Travel, TUIFLY Nordic, TAP, Thomas Cook.

Show as PDF