Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB får beställning från Nova Airlines på Zonal Drying™ system till Airbus A321 flygplan

13:56 / 29 January 2010 CTT Systems Press release

CTT Systems AB har erhållit beställning på Zonal Drying™ System från Nova Airlines AB i Sverige för sina 3 Airbus A321 flygplan. Systemen skall installeras i april/maj 2010.

”Genom den här investeringen fortsätter vi vårt arbete med att minska den klimatpåverkan som vår flygverksamhet har. Vår målsättning är att sänka bränsleförbrukningen med 6 procent under en treårsperiod och därmed minska våra utsläpp av koldioxid i motsvarande omfattning. Vi har valt att investera i CTTs Zonal Drying™ system för att eliminera den extra vikt som kondens i flygplan leder till och i tillägg får vi en bättre kvalitet på luften ombord. Den minskade bränsleförbrukningen besparar miljön stora mängder av koldioxidutsläpp per flygplan och år ”, säger Nova Airlines VD, Anders Fred.

”Det är väldigt glädjande för oss att få ytterligare en svensk kund i Nova Airlines. Nova Airlines har den typ av drift som gynnas mest av att installera vårt Zonal Drying™ system, med hög utnyttjandegrad och hög kabinfaktor och vi är stolta att få bidra med minskade utsläpp och minskad bränsleförbrukning för Nova Airlines”, säger Ulf Liljenberg, försäljningschef för CTT Systems.

Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av: • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten), • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion), • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen), Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också nyligen blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.

För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post:    Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post:   Besök även: www.ctt.se


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00 eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Koncernens affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt som standard för Boeings B787 samt som option för Airbus A350 och CTTs befuktare är option på B787 och A350 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Till A350 är kabinbefuktningssystemet Cair™ valt som option. CTT har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Air New Zealand, KLM, Swissair, Austrian, Continental Airlines, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, My Travel, TUIFLY Nordic, TAP, Thomas Cook.

Show as PDF